ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ COOL4MOB

Στην περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή σας από κάποια υπηρεσία της Mobivas Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, μπορείτε να ακολουθήσετε μία από τις παρακάτω διαδικασίες:

(ι.) Να αποστείλετε την λέξη STOP COOL στον κωδικό 54006 με κόστος απλού τυπικού μηνύματος που διαφοροποιείται με βάση τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, που έχετε επιλέξει.

Στη συνέχεια, θα λάβετε άμεσα δωρεάν μήνυμα από το 54303 το οποίο θα επιβεβαιώνει την διαγραφή σας από την υπηρεσία/ες. Ο συγκεκριμένος κωδικός 54303 χρησιμοποιείται μόνο για την αποστολή δωρεάν ενημερωτικών μηνυμάτων από την υπηρεσία.

(ii.) Να καλέσετε στο 2111881795 (απλή χρέωση από οποιοδήποτε σταθερό τηλέφωνο):

– Επιλέγοντας (1) και αφού ακολουθήσετε τις ηχογραφημένες οδηγίες διαγράφεστε από την Υπηρεσία. (24ωρη Εξυπηρέτηση)

– Επιλέγοντας (2) θα εξυπηρετηθείτε από έναν αντιπρόσωπό μας, προκειμένου να γίνει η διαγραφή σας (Ώρες Εξυπηρέτησης: 10π.μ. ως 6μ.μ)

Η Υπηρεσία COOL4MOB, στην Ελλάδα υποστηρίζεται από την Mobivas Μονοπρόσωπη ΙΚΕ μέσω των 5ψηφίων κωδικών της και της τεχνικής υποδομής της.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε και μέσω email στο [email protected]

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (01/2021)

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Mobile Payments Solutions B.V. εδρεύει επί Markerkant 13 10, 1314 AN Almere Ολλανδία. Εφεξής, στην παρούσα θα καλείται χάριν συντομίας, η «Εταιρεία».

Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφονται ο τρόπος συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουμε, μέσω διαδικτύου ή με άλλους τρόπους και οι πρακτικές απορρήτου της Εταιρείας, η οποία δεσμεύεται να προστατεύει και να επεξεργάζεται νόμιμα τα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 (ΓΚΠΔ) και τους εφαρμόσιμους αυτού Νόμους.

Η εταιρεία απευθύνεται σε ενήλικο κοινό. Δεν συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από κανένα πρόσωπο, το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 18 ετών χωρίς την προηγούμενη επαληθεύσιμη συγκατάθεση του ασκούντος την γονική μέριμνα. Ο ασκών τη γονική μέριμνα έχει το δικαίωμα, ύστερα από αίτημά του, να ενημερωθεί για τις πληροφορίες που δόθηκαν από τον ανήλικο και/ή να ζητήσει την διαγραφή τους. Εάν αντιληφθούμε ότι ένα άτομο που  υποβάλλει τα προσωπικά του δεδομένα είναι μικρότερο των 18 ετών θα προβούμε στη διαγραφή τους το συντομότερο δυνατό.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενσωματώνεται και υπόκειται στους ‘’ Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις’’ στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η Εταιρεία διεξάγει τις δραστηριότητές της μέσω του ιστότοπου www.mp-solutions.io

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορούν να σχετίζονται με ένα άτομο – φυσικό πρόσωπο. Τα δεδομένα θεωρούνται προσωπικά εάν ταυτοποιείται το πρόσωπο το οποίο αφορούν.

Κατάρτιση προφίλ είναι μια συλλογή δεδομένων που επιτρέπει την εκτίμηση των χαρακτηριστικών ενός ατόμου και συνεπώς σημαντικών πτυχών της προσωπικότητάς του.

Το υποκείμενο δεδομένων είναι φυσικό πρόσωπο στο οποίο αφορούν τα προσωπικά δεδομένα.

Η επεξεργασία δεδομένων είναι οποιαδήποτε δραστηριότητα που περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα, ανεξάρτητα από τα μέσα και τη διαδικασία που εφαρμόζεται, π.χ. η συλλογή, αποθήκευση, χρήση, αναθεώρηση, αποκάλυψη, αρχειοθέτηση, προβολή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Ως διαβίβαση νοείται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, για παράδειγμα επιτρέποντας πρόσβαση, μετάδοση ή δημοσίευση.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το νομικό πρόσωπο που αποφασίζει για το σκοπό, το περιεχόμενο και τη διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο εκτελών την επεξεργασία είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τον σκοπό που υποδεικνύεται κατά τη στιγμή της συλλογής, ή για το σκοπό που προβλέπεται από το νόμο. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε, τα προσωπικά δεδομένα, μας βοηθούν να δημιουργήσουμε ή να βελτιώσουμε τη σχέση μας μαζί σας και να εξατομικεύουμε και να βελτιώνουμε διαρκώς την εμπειρία σας με την Εταιρεία μας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται νόμιμα κα καλόπιστα και τα δεδομένα που συλλέγονται ή αποθηκεύονται είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας τους, η οποία η Εταιρεία διασφαλίζει ότι είναι νόμιμη και συνεπής με το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.

 1. ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Το είδος προσωπικών δεδομένων που μπορεί να συλλεχθούν συμπεριλαμβάνει το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, πληροφορίες χρέωσης ή αριθμό κινητού τηλεφώνου και παρόμοια δεδομένα, όπως αυτά μπορεί να ζητηθούν ανά διαστήματα.

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε επειδή εσείς μας τα παρέχετε, είτε με αυτόματα μέσα. Πιο συγκεκριμένα:

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς όταν υποβάλλετε με δική σας πρωτοβουλία πληροφορίες σε εμάς και συγκεκριμένα, όταν:

 • πραγματοποιείτε εγγραφή στον ιστότοπό μας για λήψη ψυχαγωγικού περιεχομένου κινητών τηλεφώνων, όπως αστρολογικές προβλέψεις, ήχους ειδοποιήσεων, παιχνίδια, φωτογραφίες, ειδήσεις και άλλα αντικείμενα,
 • πραγματοποιείτε σύνδεση επιλέγοντας τις λήψεις αρχείων της Εταιρείας χωρίς εγγραφή στην τοποθεσία https://cool4mob.com/country/gr-el/ , όπως για Μεμονωμένες Λήψεις ή Συνδρομές μέσω SMS χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο,
 • δηλώνετε συμμετοχή σε δραστηριότητες όπως κληρώσεις λαχνών, διαγωνισμούς, παιχνίδια, έρευνες, φόρουμ,
 • υποβάλλετε απόψεις, ιδέες, ή προτάσεις σε εμάς ή μέσω συνομιλιών μας,
 • μας τα μεταφέρουν αξιόπιστα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο υποβάλλατε τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και από δημόσιες βάσεις δεδομένων.

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕΣΑ – COOKIES

Τα cookies είναι πληροφορίες οι οποίες τοποθετούνται αυτόματα σε προκαθορισμένο φάκελο στον υπολογιστή σας κάθε φορά που μπαίνετε σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Τα cookies συμβάλλουν στο να διακρίνουν μοναδικά τον υπολογιστή σας στον διακομιστή. Μας επιτρέπουν να συλλέγουμε πληροφορίες σε σχέση με τον διακομιστή ώστε να σας βοηθήσουμε να κινηθείτε καλύτερα στο διαδίκτυο, καθώς και για να μπορέσουμε να αναλύσουμε την ιστοσελίδα και να ελέγξουμε την λειτουργία της. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies για να αναγνωρίσει το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο, να προσδιορίσει εάν έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό ενεργοποίησης που απαιτείται για πρόσβαση σε συγκεκριμένο υλικό στις τοποθεσίες μας στο διαδίκτυο, να προσδιορίσει το συνολικό αριθμό επισκεπτών και να σας αναγνωρίσει όταν επιστρέψετε στον ιστότοπο της Εταιρείας. Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας και άλλα μη προσωπικά δεδομένα σας, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν, για τον περιορισμό των ηλεκτρονικών διαφημίσεων που συναντάτε, σε εκείνες που πιστεύουμε πως είναι σύμφωνες με τα ενδιαφέροντά σας. Τα cookies μπορούν να αποθηκεύσουν τον κωδικό πρόσβασής σας για εύκολη σύνδεση σε μια τοποθεσία, την οποία έχετε προηγουμένως επισκεφθεί ή μπορούν να αποθηκεύσουν τις προτιμήσεις σας για να σας οδηγήσουν σε μια προσαρμοσμένη σε αυτές ιστοσελίδα.

Τα cookies και άλλα μέσα αναγνώρισης δεν συλλέγουν αναγνωρίσιμες πληροφορίες για το άτομό σας αυτόματα. Μόνο στην περίπτωση που εθελοντικά υποβάλλετε αναγνωρίσιμη πληροφορία, όπως αίτηση εγγραφής ή αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος. Τότε τα αυτόματα μέσα θα χρησιμοποιηθούν για να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την χρήση που κάνετε στις ιστοσελίδες και/ή τα διαδραστικά (Interactive) ηλεκτρονικά μηνύματα με απώτερο σκοπό την αύξηση της χρησιμότητάς τους για εσάς.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browsers) είναι προγραμματισμένα να δέχονται cookies, παρόλα αυτά μπορείτε να ρυθμίσετε το δικό σας πρόγραμμα περιήγησης έτσι ώστε να αρνείται την λήψη αυτών ή να σας ειδοποιεί κάθε φορά που λαμβάνετε ένα cookie. Επισημαίνουμε ότι ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μας μπορεί να μην λειτουργήσουν σωστά σε περίπτωση που έχετε απορρίψει τα cookies, με αποτέλεσμα να μην έχετε πρόσβαση σε ορισμένες δυνατότητες.

Είναι πιθανό να εμφανίζονται διαφημίσεις τρίτων στην διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας, οι οποίες μπορεί, επίσης, να περιέχουν cookies που ορίζονται από τον διαφημιστή ή τον διαφημιζόμενο, τα οποία η εταιρεία μας δεν ελέγχει. Συνεπώς, θα πρέπει να ελέγξετε την πολιτική απορρήτου του διαφημιστή ή διαφημιζόμενου, προκειμένου να διαπιστώσετε εάν κάνει χρήση cookies και με ποιον τρόπο.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies και παρόμοια εργαλεία για να συσχετίσουμε τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς με προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από εσάς ή ένα αξιόπιστο τρίτο μέρος, συνεργάτη μας. Για παράδειγμα, εάν μας έχετε ζητήσει να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με μελλοντικά προϊόντα ή προωθητικές ενέργειές μας, cookies ή/και ιστορικό περιήγησης στο διαδίκτυο σχετικά με τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας μπορεί να μας επιτρέψουν να περιορίσουμε το υλικό που σας παρέχουμε σε αυτό που θεωρούμε ότι θα βρείτε ενδιαφέρον, με βάση τις προηγούμενες ηλεκτρονικές σας δραστηριότητες και προτιμήσεις. Ωστόσο, εάν η εταιρεία επιθυμεί να συνδυάσει τα προσωπικά σας δεδομένα και cookies ή πληροφορίες ιστορικού περιήγησης στο διαδίκτυο  με αυτόν τον τρόπο, θα λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Επιπλέον, οι τεχνικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες της Εταιρείας ή συνεργάτες μας μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της Εταιρείας αυτόματα με σκοπό την συντήρηση, τη βελτίωση, ασφάλεια και άλλες νόμιμες αιτίες. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP επισκεπτών, τον τύπο προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια της επίσκεψης και συγκεκριμένες σελίδες που επισκεφθήκατε.

 1. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι, όταν της παρέχετε προσωπικά δεδομένα σας, έχετε ενημερωθεί σχετικά με το ποιος συλλέγει τις πληροφορίες, τον τρόπο και τον σκοπό συλλογής αυτών, καθώς και με το είδος της χρήσης των πληροφοριών αυτών από την Εταιρεία. Όταν παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα σας, η Εταιρεία θα σας ειδοποιεί σχετικά με τις επιλογές σας αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης κοινής χρήσης αυτών από εμάς με τρίτες εταιρείες.

Στην παρούσα Πολιτική περιγράφονται τα είδη των άλλων εταιρειών που μπορεί να επιθυμούν αποστολή πληροφοριών προς εσάς σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες τους και επομένως επιθυμούν να μοιραστούν τα προσωπικά δεδομένα σας, με την προϋπόθεση πως έχετε δώσει στην Εταιρεία την ρητή σας συγκατάθεση για να το πράξει.

Στην περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων συλλέγονται χειροκίνητα ή με τρόπο μη συνδεόμενο με το διαδίκτυο, όπως μέσω ταχυδρομικής κάρτας ή φόρμας συνδρομής, η αναλυτική ειδοποίηση δεν είναι εφικτή, και προκειμένου η Εταιρεία να λάβει τη ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων εφαρμόζεται η αποστολή μίας σύντομης ειδοποίησης που τους περιγράφει τον τρόπο λήψης του πλήρους κειμένου της παρούσας Πολιτικής και άλλων σχετικών πληροφοριών από εμάς.

Ο ιστότοπος της Εταιρείας μπορεί να περιέχει σύνδεσμο που οδηγεί στους ιστότοπους άλλων εταιρειών. Ορισμένες από αυτές τις τοποθεσίες τρίτων μπορεί να φέρουν λογότυπο της Εταιρείας μας ακόμη και αν δεν τους διαχειριζόμαστε και δεν εξαρτώνται από εμάς.

Στον ιστότοπο της Εταιρείας ενδέχεται να εμφανίζονται διαφημίσεις άλλων εταιρειών. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές τρίτων μερών ή για τις πολιτικές απορρήτου τρίτων μερών ή τοπικών διαφημιστικών εταιρειών στο Internet, στων οποίων την ιστοσελίδα μπορείτε να μεταφερθείτε μέσω συνδέσμου που εμφανίζεται στον ιστότοπο της Εταιρείας μας. Όταν απομακρυνθείτε από την τοποθεσία της Εταιρείας μέσω ενός τέτοιου συνδέσμου ή με κλικ σε μια διαφήμιση, θα πρέπει να ελέγξετε την ισχύουσα πολιτική απορρήτου του τρίτου μέρους ή τοποθεσίας διαφημιστή, ώστε να προσδιορίσετε τον τρόπο που θα χειριστούν οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα συλλέξουν από εσάς.

Ο ιστότοπος της Εταιρείας μπορεί, επίσης, να συνδέεται με τοποθεσίες που λειτουργούν από σχετιζόμενες εταιρείες με την Εταιρεία μας, όπως εταιρείες που είναι μέλη του Ομίλου της Εταιρείας. Αν και τα μέλη του Ομίλου της Εταιρείας  τηρούν τους κανόνες του Ομίλου, τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων που επισκέπτονται αυτές τις σχετιζόμενες με εμάς τοποθεσίες θα πρέπει να ανατρέχουν στις ξεχωριστές πολιτικές απορρήτου και πρακτικές τους, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν σε ορισμένα θέματα από την παρούσα Πολιτική.

 1. ΧΡΗΣΗ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε με τρόπο που συμφωνεί με την παρούσα Πολιτική και αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν και δεν θα τα διαβιβάσει σε τρίτα μέρη που δεν σχετίζονται και συνεργάζονται με αυτή, εκτός εάν λάβει την ρητή συγκατάθεσή σας. Εάν η Εταιρεία λάβει προσωπικά δεδομένα από ένα τρίτο μέρος, όπως έναν συνεργάτη, η χρήση των πληροφοριών από την Εταιρεία θα διέπεται από την παρούσα Πολιτική.

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που της χορηγήσατε κατά την εγγραφή σας για να σας στείλει σημαντικές πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με τον λογαριασμό σας και τις υπηρεσίες που ζητήσατε να σας παρέχει. Επιπλέον, όταν η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα από το ίδιο το υποκείμενο κατά την υποβολή αιτήματός του για λήψη αρχείων και υπηρεσιών από την Εταιρεία, η Εταιρεία θα επεξεργαστεί το αίτημα συνδρομής ή παροχής υπηρεσίας προς το υποκείμενο, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας εκπλήρωσης παραγγελίας και πληρωμής, εάν υπάρχει. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία δεν θα μοιραστεί τα στοιχεία με τρίτα μέρη, εκτός από εκείνα που η Εταιρεία χρησιμοποιεί για την εκτέλεση εργασιών (όπως εκπλήρωση παραγγελίας και επεξεργασία πληρωμής), απαραίτητα για την ολοκλήρωση αγορών που πραγματοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων και συνδρομών που αιτείται μέσω του www.mp-solutions.io.

Τρίτος, εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας, π.χ. ένας εργολάβος ή πάροχος υπηρεσιών, πρέπει να συμφωνήσει συμβατικά για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Οι όροι αυτής της πολιτικής συμπεριλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκαλύπτονται σε τρίτους μόνον εφόσον είναι απαραίτητο ή εφόσον το υποκείμενο χορηγήσει τη ρητή συγκατάθεσή του. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να παρέχονται ανωνύμως, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

Η Εταιρεία μπορεί επίσης, να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων στο σύνολό τους, ανώνυμα, για ερευνητικούς σκοπούς.

Επίσης, μια συνεργαζόμενη εταιρεία μπορεί να προσφέρει λήψεις δεδομένων και αρχείων στα υποκείμενα για λογαριασμό της Εταιρείας, συλλέγοντας προσωπικά δεδομένα εκ μέρους της Εταιρείας, όταν τα υποκείμενα πραγματοποιούν εγγραφή στην τοποθεσία https://cool4mob.com/country/gr-el/ή συνδέονται για μεμονωμένες λήψεις αρχείων και υπηρεσιών μέσω του κινητού τηλεφώνου τους. Η συνεργαζόμενη εταιρεία παρέχει σε εμάς τα προσωπικά δεδομένα που χρειάζεται για να σας προσφέρει λήψεις πληροφοριών και αρχείων της εταιρείας και άλλες υπηρεσίες που έχετε αιτηθεί. Η συνεργάτης εταιρεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ παρέχει επίσης στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας τις πληροφορίες που χρειάζεται για να σας χρεώσει για τις λήψεις πληροφοριών και αρχείων και για άλλες υπηρεσίες που αγοράσατε.

Η Εταιρεία μπορεί να μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα σας με εταιρείες που σχετίζονται και συνεργάζονται μαζί της ή αποτελούν μέρος του Ομίλου της Εταιρείας για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας.

Κάθε υπάλληλος της Εταιρείας εκπαιδεύεται σε θέματα προστασίας δεδομένων και ασφάλειας δεδομένων. Οι υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και συνεργάτες της Εταιρείας πρέπει να έχουν ένα νόμιμο λόγο για την απόκτηση πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας. Η Εταιρεία ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα σας με εξωτερικούς συνεργάτες ή αντιπροσώπους που την βοηθούν να διαχειριστεί τις πληροφοριακές δραστηριότητές της (π.χ. διαχείριση κλήρωσης λαχνών, εκπλήρωση παραγγελιών, στατιστικές αναλύσεις) αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για να παρέχουν στην Εταιρεία συγκεκριμένη υπηρεσία και όχι για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Η Εταιρεία μπορεί να συμβληθεί με τρίτες εταιρείες που κατέχουν την τεχνολογία που επιτρέπει στην Εταιρεία να προσαρμόσει τα διαφημιστικά και μάρκετινγκ μηνύματα που λαμβάνετε στις τοποθεσίες της Εταιρείας στο διαδίκτυο. Τα μη προσωπικά δεδομένα σας και το ιστορικό περιήγησης στο διαδίκτυο σχετικά με τις δραστηριότητές σας στις τοποθεσίες αυτές μπορεί να μοιράζονται με αυτές τις εταιρείες, έτσι ώστε αυτή η προσαρμογή να μπορεί να επιτευχθεί. Αυτές οι εταιρείες δεν θα μοιραστούν τις πληροφορίες σας με οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ούτε θα τις χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Ενδέχεται όμως να γίνει χρήση, ανώνυμα, του ιστορικού περιήγησης και άλλων δημογραφικών πληροφοριών αποκλειστικά για διαφημιστικούς-στατιστικούς σκοπούς από την Εταιρεία ή τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της.

 1. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκαλύπτονται στο εξωτερικό μόνο εάν ο αλλοδαπός νόμος προβλέπει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός νόμος δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να μεταφερθούν σε αυτή τη χώρα μόνον εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει συναινέσει ρητά στη μεταφορά ή εάν η προστασία δεδομένων προβλέπεται από την κατάλληλη συμφωνία περί μεταφοράς δεδομένων.

 1. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις που η Εταιρεία θα αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα χωρίς να σας προσφέρει επιλογή, ώστε να προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματά της, άλλων εταιρειών εντός του Ομίλου της Εταιρείας ή των υπαλλήλων, αντιπροσώπων και συνεργατών της, για προστασία της ασφάλειας των επισκεπτών του ιστότοπού της, για προστασία έναντι απάτης ή για λόγους διαχείρισης κινδύνου, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, εθνικού συμφέροντος ή για συμμόρφωση με τις διατάξεις της νομοθεσίας ή τις νόμιμες διαδικασίες.

 1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην περίπτωση που η Εταιρεία πωλήσει μέρος ή όλη την επιχείρησή της ή πραγματοποιήσει μια πώληση ή μεταφορά περιουσιακών στοιχείων ή εμπλακεί γενικότερα σε μια συγχώνευση ή μεταφορά επιχείρησης, η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα σας σε ένα τρίτο μέρος ως τμήμα αυτής της συναλλαγής.

 1. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν και για όσο χρόνο απαιτείται από το νόμο. Τα στοιχεία της αποθήκευσης δεδομένων και των περιόδων διατήρησης καθορίζονται στην Πολιτική Διατήρησης Δεδομένων της Εταιρείας.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα από την σύγχρονη τεχνολογία, οργανωτικά και φυσικά μέτρα για την διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της έναντι απώλειας, κλοπής και μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, αποκάλυψης ή τροποποίησης με στόχο την εξασφάλιση της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητάς τους. Επιπλέον, η Εταιρεία χρησιμοποιεί εύλογες μεθόδους για να βεβαιωθεί πως τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή, ενημερωμένα και κατάλληλα συμπληρωμένα.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με το ΓΚΠΔ τα οποία η εταιρεία σέβεται και προστατεύει:

α) Το δικαίωμα ενημέρωσης,

β) Το δικαίωμα πρόσβασης,

γ) Το δικαίωμα διόρθωσης,

δ) Το δικαίωμα διαγραφής,

ε) Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,

στ) Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων,

ζ) Το δικαίωμα αντίρρησης,

η) Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ.

Εάν ζητήσετε από την Εταιρεία να διακόψει την χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, η Εταιρεία θα ικανοποιήσει αυτό το αίτημα, διατηρώντας μόνο τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και η Εταιρεία θα ανταποκριθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, όχι σε περισσότερο από 30 ημέρες.

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με την Εταιρεία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει ή να διαγράφει όλους τους όρους του παρόντος, χωρίς καμία προειδοποίηση. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή. Επομένως, θα πρέπει να την εξετάζετε τακτικά ώστε να είστε ενήμεροι σχετικά με τις πλέον πρόσφατες πολιτικές και πρακτικές της Εταιρείας. Εάν η Εταιρεία αλλάξει ουσιωδώς τις πρακτικές της αναφορικά με τη συλλογή ή χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, τα προσωπικά δεδομένα σας θα συνεχίσουν να διέπονται από την Πολιτική κάτω από την οποία έγινε η συλλογή τους, εκτός αν σας έχει παρασχεθεί σχετική ειδοποίηση και δεν παρουσιάσατε καμία ένσταση έναντι της αλλαγής.

 1. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως για την επίλυση θεμάτων απορρήτου, για θέματα σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την Εταιρεία, για να αναθεωρήσετε, διορθώσετε ή διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα σας ή για να διακόψετε κάθε μελλοντική επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ,με την εξυπηρέτηση πελατών τηλ. 2111881795 ή με επιστολή που αποστέλλετε στην έδρα της Εταιρείαςπου βρίσκονται στην Markerkant 13 10, 1314 AN Almere Ολλανδία

ΣΥΝΔΟΜΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ

Η COOL4MOB παρέχει ψυχαγωγικές υπηρεσίες που συνίστανται στην λήψη περιεχομένου για κινητά τηλέφωνα, όπως ήχoι ειδοποίησης, φωτογραφίες, παιχνίδια, ειδησεογραφικό υλικό, αστρολογικές προβλέψεις και άλλα αντικείμενα.

Μετά από έγκυρη εγγραφή και πληρωμή, μπορείτε να λάβετε ορισμένα αρχεία σε συμβατά κινητά τηλέφωνα και συμβατές συσκευές μέσω της COOL4MOB.

Τα μέλη της COOL4MOB λαμβάνουν τον προσωπικό τους σύνδεσμο κάθε εβδομάδα, με τον οποίο μπορούν να κάνουν λήψη διαφορετικού περιεχομένου, όπως ήχοι, φωτογραφίες, παιχνίδια και άλλα.

Το COOL4MOB είναι μια εβδομαδιαία συνδρομή. Θα λαμβάνετε τρία (3) κατά την λήψη χρεώσιμα μηνύματα, αξίας 2,08€ έκαστο, εβδομαδιαίως, συνολική χρέωση: 6,24€ ανά εβδομάδα. Τελική Τιμή Μηνύματος

Η εβδομαδιαία χρέωση λαμβάνεται αυτόματα μέσω του λογαριασμού του τηλεφώνου σας.

Για να χρησιμοποιήσετε μία από τις υπηρεσίες COOL4MOB, πρέπει να είστε 18 ετών και άνω και να έχετε την άδεια του ατόμου που πληρώνει τον λογαριασμό του κινητού τηλεφώνου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Υπηρεσία COOL4MOB, στην Ελλάδα υποστηρίζεται από την Mobivas Μονοπρόσωπη ΙΚΕ μέσω των 5ψηφίων κωδικών της και της τεχνικής υποδομής της.

Για όλες τις ερωτήσεις αναφορικά με τη συνδρομή σας  ή τις μεμονωμένες αγορές σας, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας στο τηλ. 2111881795 ή επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Εάν επιθυμείτε να διακόψετε τη συνδρομή σας από αυτήν την υπηρεσία, στείλτε μήνυμα από το κινητό σας με την λέξη STOP COOL στον κωδικό πενταψήφιο αριθμό 54006

Το μήνυμα διαγραφής που αποστέλλει ο συνδρομητής στον πενταψήφιο κωδικό 54006 έχει κόστος απλού τυπικού μηνύματος, που διαφοροποιείται ανά πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Η επιβεβαίωση διαγραφής αποστέλλεται στον συνδρομητή δωρεάν από τον κωδικό 54303

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Τελευταία τροποποίηση: 26/01/2021 

 1. Γενικά

Η Mobile Payments Solutions B.V. (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας η «Εταιρεία»), έχει την επίσημη έδρα της στο (Markerkant 13 10, 1314 AN Almere) Ολλανδία όπου είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 34155422. Αριθμό VAT NL811119713B01, www.mpsolutions.io, info@mpsolutions.io

Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία και αποτυπώνουν την πλήρη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του προσώπου που γίνεται συνδρομητής των υπηρεσιών της Εταιρείας (εφεξής καλούμενου χάριν συντομίας ο «Τελικός Χρήστης» ή «Πελάτης»). Επιπλέον όροι και προϋποθέσεις που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρεία ρητώς ενσωματώνονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δια του παρόντος (εφεξής καλούμενοι από κοινού χάριν συντομίας οι «Όροι»).

Η Εταιρεία δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει τους Όρους οποτεδήποτε, προκειμένου, επί παραδείγματι, να εναρμονιστούν με νομοθετικές αλλαγές ή αλλαγές σχετικές με τις υπηρεσίες της. Αυτές οι αλλαγές ή τροποποιήσεις τίθενται άμεσα σε ισχύ έναντι όλων των Πελατών μετά την ανάρτηση των τροποποιημένων Όρων στην ιστοσελίδα της Εταιρεία. Εάν ο Τελικός Χρήστης διαφωνεί με τους τροποποιημένους Όρους, οφείλει να διακόψει τη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Εταιρείας, ο Τελικός Χρήστης αποδέχεται τη συμμόρφωσή του με τους Όρους.

 1. Υπηρεσίες 

Οι υπηρεσίες της Εταιρείας ενδεικτικά περιλαμβάνουν τις ψηφιακές και άλλες υπηρεσίες, τις οποίες η Εταιρεία προσφέρει διαδικτυακά μέσω του παρόχου υπηρεσίων κινητής τηλεφωνίας του Τελικού Χρήστη (εφεξής καλούμενου χάριν συντομίας ο «Πάροχος»), όπως, επί παραδείγματι, γραπτά μηνύματα, αρχεία ήχου και/ή εικόνας, παιχνίδια και/ή άλλες συναφείς υπηρεσίες (εφεξής καλούμενες χάριν συντομίας οι «Υπηρεσίες Περιεχομένου»). Οι ανωτέρω Υπηρεσίες Περιεχομένου προσφέρονται από το δίκτυο των Παρόχων μέσω Short Message Services (‘SMS’), General Packet Radio Services (‘GPRS’) και/ή Third Generation Services (‘3G’) ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου.

Στην Ελλάδα η υπηρεσία COOL4MOB παρέχεται μέσω της τεχνικής υποδομής και των 5ψηφίων κωδικών της MOBIVAS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, Λεωφόρος Κηφισίας 166Α, Μαρούσι, Αθήνα ΤΚ 15126 Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 2111881795 [email protected]

Η Εταιρεία διαρκώς αλλάζει και βελτιώνει τις Υπηρεσίες της. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να προσθέσει ή να αφαιρέσει λειτουργίες ή χαρακτηριστικά και να αναστείλει ή να διακόψει τελείως μία Υπηρεσία.

 1. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Τελικού Χρήστη

Χρήστης – σημαίνει ενήλικο άτομο, που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις. Ατομα με περιορισμένη νομική ικανότητα μπορούν να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία υπό τον όρο ότι ένας νόμιμος εκπρόσωπος αυτού του ατόμου συναινεί σε αυτήν τη χρήση και άτομα χωρίς νομική ικανότητα – υπό τον όρο ότι ο νόμιμος εκπρόσωπός τους ενεργεί για λογαριασμό τους.

 Στον Τελικό Χρήστη χορηγείται η άδεια να λαμβάνει, αποθηκεύει και να προβάλλει τις Υπηρεσίες Περιεχομένου της Εταιρείας. Η ως άνω άδεια είναι προσωποπαγής, μη αποκλειστική, δεν δύναται να εκχωρηθεί και χορηγείται με αποκλειστικό σκοπό να διευκολύνει τον Τελικό Χρήστη κατά την χρήση και απόλαυση των προνομίων των Υπηρεσιών, όπως αυτές παρέχονται από την Εταιρεία και κατά τρόπο που επιτρέπουν οι Όροι.

Κατά την χρήση των Υπηρεσιών, ο Τελικός Χρήστης ενδέχεται να λαμβάνει ανακοινώσεις υπηρεσιών, διαχειριστικά μηνύματα και άλλες πληροφορίες και έχει το δικαίωμα να επιλέξει να εξαιρεθεί από αυτές τις επικοινωνίες.

Ο Τελικός Χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τις πολιτικές της Εταιρείας σε σχέση με τις Υπηρεσίες και να τις χρησιμοποιεί κατά σύννομο τρόπο.

Ο Τελικός Χρήστης οφείλει να απόσχει από οποιαδήποτε κακή χρήση των Υπηρεσιών, επί παραδείγματι, να προσπαθεί να έχει πρόσβαση σε αυτές κατά τρόπο αντίθετο προς τις οδηγίες της Εταιρείας.

Η Χρήση των Υπηρεσιών δεν παρέχει στον Τελικό Χρήστη την άδεια να αντιγράφει, αναπαράγει, τροποποιεί, να δημιουργεί παράγωγα έργα (όπως αυτά που προκύπτουν από μεταφράσεις, προσαρμογές ή άλλες αλλαγές), να επικοινωνεί, να δημοσιεύει, να εκτελεί δημόσια, μεταβιβάζει, πωλεί, μισθώνει, διανέμει και, γενικά, να εμπορεύεται, ή να χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε άλλο μη εξουσιοδοτημένο τρόπο τις Υπηρεσίες Περιεχομένου ή μέρος αυτών, εκτός εάν η Εταιρεία ρητώς συναινεί σε αυτή τη χρήση.

 1. Χρεώσεις

Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες της Εταιρείας, ο Πελάτης αποδέχεται τις χρεώσεις της Εταιρείας, όπως αυτές αναφέρονται στην ιστοσελίδα της. Οι Χρεώσεις ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, ήτοι (α) συνδρομή στις Υπηρεσίες Περιεχομένου, (β) δωρεάν μονάδες για λήψη αρχείων («Υπηρεσία Club») και (γ) μεμονωμένες παραγγελίες.

Οι Χρεώσεις για σταθερές συνδρομές θα τιμολογούνται μέσω του λογαριασμού του Παρόχου του Πελάτη. Οι Χρεώσεις για προπληρωμένες συνδρομές θα αφαιρούνται από το πιστωτικό υπόλοιπο του Πελάτη.

Ο Τελικός χρήστης διά του παρόντος παραχωρεί ρητώς την άδειά του για χρέωση και δεσμεύεται για την πλήρη αποπληρωμή των Χρεώσεων, συμφωνόντας για την άμεση εκτέλεση της Υπηρεσίας και τη λήψη ψηφιακού περιεχομένου  πριν από το τέλος της περιόδου των 14 ημερών για υπαναχώρηση  από τη συμφωνία, με συνέπεια την απώλεια του   δικαιώματος αυτού

Όλες οι Χρεώσεις καταβάλλονται εις το ακέραιο.

Τα γραπτά μηνύματα που αποστέλλονται μέσω του πενταψήφιου κωδικού 54303 (PIN, μήνυμα καλωσορίσματος, μηνιαία ενημέρωση, δεκαπενθήμερη ενημέρωση,επιβεβαίωση διαγραφής) είναι δωρεάν και ο Τελικός Χρήστης δεν δύναται να αποστείλει γραπτό μήνυμα στον ανωτέρω κωδικό. Η Εταιρεία καταγράφει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του Τελικού Χρήστη στο ηλεκτρονικό της σύστημα.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τις Χρεώσεις της, οι οποίες ισχύουν μετά την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της www.mp-solutions.io. Οι τροποποιήσεις των Χρεώσεων θα επικοινωνούνται στους υπάρχοντες Πελάτες μέσω γραπτού μηνύματος μία εβδομάδα πριν την τροποποίηση. Οι τροποποιημένες Χρεώσεις θα ισχύουν για τους νέους Πελάτες ή για Πελάτες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι τη στιγμή της τροποποίησης, εάν συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες της Εταιρεία μετά την προαναφερθείσα ενημέρωση.

Η Υπηρεσία COOL4MOB δεν σχετίζεται, χορηγείται, υποστηρίζεται ή είναι αντικείμενο διαχείρισης από κανένα από τα προϊόντα που παρουσιάζονται και καμμία εμπορική εταιρεία. Τα εμπορικά σήματα, τα σημεία εξυπηρέτησης, τα λογότυπα (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εμπορικών ονομάτων προϊόντων και εμπορικών εταιρειών) είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

H χρέωση της συνδρομητικής υπηρεσίας ανέρχεται σε 2,08 € ανά SMS (3SMS/εβδομάδα=12 SMS τον μήνα)  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που θα λαμβάνεται από τον 5ψήφιο κωδικό 54006 .Τελική Τιμή Μηνύματος .

Όλα τα γραπτά μηνύματα, που αποστέλλονται από τον Πελάτη, θα χρεώνονται σε αυτόν μέσω του Παρόχου του, σύμφωνα με τις τυπικές χρεώσεις. Οι εν λόγω χρεώσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανά Πάροχο.

Ο Τελικός χρήστης διά του παρόντος παραχωρεί ρητώς την άδειά του για χρέωση και δεσμεύεται για την πλήρη αποπληρωμή των Χρεώσεων., συμφωνόντας για την άμεση εκτέλεση της Υπηρεσίας και τη λήψη ψηφιακού περιεχομένου  πριν από το τέλος της περιόδου των 14 ημερών για υπαναχώρηση  από τη συμφωνία, με συνέπεια την απώλεια του   δικαιώματος αυτου

 1. Εγγυήσεις και Δηλώσεις Αποποίησης

Η Εταιρεία παρέχει τις Υπηρεσίες της χρησιμοποιώντας ένα εμπορικά εύλογο επίπεδο δεξιότητας και προσοχής. Εντούτοις, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες, όπως, επί παραδείγματι, σχετικά με το περιεχόμενο στις Υπηρεσίες, τις συγκεκριμένες λειτουργίες των Υπηρεσιών ή την αξιοπιστία, διαθεσιμότητα ή τη δυνατότητά τους να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του Τελικού Χρήστη. Η Εταιρεία παρέχει τις Υπηρεσίες της “ως έχουν”.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η πρόσβαση του Τελικού Χρήστη στις Υπηρεσίες ενδέχεται, ανά πάσα στιγμή, να διακοπεί ή να δυσχερανθεί εξ αιτίας παραγόντων, οι οποίοι εκφεύγουν του ελέγχου, που ευλόγως αναμένεται να ασκεί η Εταιρεία, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, τεχνικών προβλημάτων στο δίκτυο του Παρόχου.

 1. Ευθύνη

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που μπορεί να υποστεί ο Τελικός Χρήστης σε σχέση με τις

Υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε απαίτηση σχετική με τους Όρους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων, η συνολική ευθύνη της Εταιρεία περιορίζεται στο ποσό που ο Τελικός Χρήστης κατέβαλε στην Εταιρεία για τις Υπηρεσίες.

Περαιτέρω, ο Τελικός Χρήστης δεν δικαιούται να αξιώσει μείωση των Χρεώσεων ή επιστροφή χρημάτων για Χρεώσεις που έχουν ήδη καταβληθεί, σε περίπτωση διακοπής της χρήσης των Υπηρεσιών.

 1. Αποζημίωση

Ο Τελικός Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην υποστεί βλάβη η Εταιρεία και να αποζημιώσει την Εταιρεία και τους εκπροσώπους, εργαζομένους και συνεργάτες της για οποιαδήποτε απαίτηση, αγωγή ή διαδικασία που σχετίζεται με τη χρήση των Υπηρεσιών ή με παράβαση των Όρων, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης αποζημίωσης ή δαπάνης που πηγάζει από απαιτήσεις, βλάβη, ζημία, δικαστικές αποφάσεις, δικαστικά έξοδα και δικηγορικές αμοιβές.

 1. Καταγγελία

Ο Τελικός Χρήστης δύναται να διακόψει οποτεδήποτε τη χρήση των Υπηρεσιών.

Η Εταιρεία έχει δικαίωμα άμεσης καταγγελίας ή περιορισμού της πρόσβασης του Τελικού Χρήστη στις Υπηρεσίες, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους: (α) λόγω παράβασης των παρόντων Όρων, (β) κατόπιν σχετικού αιτήματος των δικαστικών ή άλλων κρατικών αρχών, (γ) λόγω διακοπής ή ουσιώδους τροποποίησης των Υπηρεσιών (ή μέρους αυτών), (δ) λόγω απρόβλεπτων τεχνικών θεμάτων ή προβλημάτων ή θεμάτων ασφαλείας, (ε) εξ αιτίας απατηλών ή παρανόμων δραστηριοτήτων του Τελικού Χρήστη, (στ) λόγω μη καταβολής ή καθυστερήσεων στις καταβολές των Χρεώσεων που οφείλονται από τον Τελικό Χρήστη σε σχέση με τις Υπηρεσίες, (ζ) κατόπιν σχετικού αιτήματος του Παρόχου του Τελικού Χρήστη.

Η καταγγελία ή ο περιορισμός της πρόσβασης θα πραγματοποιείται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρεία και η τελευταία δεν θα ευθύνεται έναντι του Τελικού Χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για την καταγγελία ή τον περιορισμό πρόσβασης στις Υπηρεσίες.

Μετά την καταγγελία, ο Τελικός Χρήστης δεν θα έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του εάν έχει καταβάλει τις σχετικές Χρεώσεις για αυτές τις Υπηρεσίες.

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπως εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα βάσης δεδομένων, κατοχυρωμένα σχέδια, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και οποιαδήποτε άλλα παρόμοια

δικαιώματα που προστατεύονται σε οποιαδήποτε χώρα, καθώς και εκκρεμείς αιτήσεις κατοχύρωσης, που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες της Εταιρείακαι/ή την ιστοσελίδα της παραμένουν πάντα στην κυριότητα της Εταιρεία.

Η υπηρεσία δεν σχετίζεται, χορηγείται ή υποστηρίζεται από κανένα από τα προϊόντα που παρουσιάζονται και καμία εμπορική εταιρεία. Τα εμπορικά σήματα, τα σημεία εξυπηρέτησης, τα logos (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των χαρακτηριστικών ονομάτων προϊόντων και εμπορικών εταιρειών) είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών και προστατεύονται από την αντίστοιχη νομοθεσία

 1. Επεξεργασία Δεδομένων

Η Εταιρεία συλλέγει και χρησιμοποιεί συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον Τελικό Χρήστη για εμπορικούς σκοπούς. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά, με τον τρόπο που περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου της, αντίγραφο της οποίας υπάρχει στην ιστοσελίδα της Εταιρεία, και σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (EE) 2016/679 (GDPR)).

Σε σχέση με τη λειτουργία της Υπηρεσίας, η Εταιρεία  διατηρεί στις βάσεις δεδομένων της τον αριθμό   του κινητού τηλεφώνου από το οποίο έχει ενεργοποιηθεί υπηρεσία , όπως απαιτείται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, ιδίως για μια περίοδο που επιτρέπει λαμβάνοντας υπόψη τα παράπονα που υποβλήθηκαν ή άλλες αξιώσεις σχετικά με την Υπηρεσία.

Τα στοιχεία των χρηστών θα υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός του πεδίου εφαρμογής και για τον αναγκαίο σκοπό για την παροχή της Υπηρεσίας (επίσης με σκοπό την εξέταση καταγγελιών) και μετά την ολοκλήρωση της Υπηρεσίας, τα δεδομένα των χρηστών θα αφαιρεθούν, εκτός εάν απαιτείται το αντίθετο .Η αποθήκευση ορισμένων δεδομένων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από την παροχή της Υπηρεσίας προκύπτει από τις διατάξεις του νόμου. Η παροχή δεδομένων είναι εθελοντική και γίνεται με τη συναίνεση του χρήστη . Οι χρήστες έχουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα προβολής, διόρθωσης και επίσης απαίτησης διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων. Ο  Χρήστης μπορεί ζητήσει τη διαγραφή ή διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων

Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες της Εταιρείας, ο Τελικός Χρήστης συναινεί στην προαναφερθείσα επεξεργασία, διατηρώντας το δικαίωμα να εναντιωθεί σε αυτή την επεξεργασία αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Οι προωθητικές σελίδες των υπηρεσιών  ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους ,διαφημιστικούς ή μη  ,από εμάς ή τρίτα μέρη   . Με την εγγραφή σας συμφωνείτε , πλην άλλων , ότι αποδέχεστε την λήψη αυτών των συνδέσμων   ,   από εμάς ή και τρίτα μέρη  , προκειμένου να ενημερωθείτε για προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν σας ενδιαφέρουν.

Επισημαίνουμε ότι για το περιεχόμενο των προωθητικών ενεργειών και εν γένει σελίδων  τρίτων μερών δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

Με την εγγραφή σας ή την με κάθε τρόπο πρόσβαση σε σελίδες τρίτων μερών , εφαρμόζονται οι όροι και οι πολιτικές των τρίτων αυτών μερών .

 1. Εκχώρηση 

Ο Τελικός Χρήστης δεν δύναται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του, που πηγάζουν από τους Όρους.

Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να εκχωρήσει, εν όλω ή εν μέρει, τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της, που πηγάζουν από τους Όρους χωρίς περιορισμό.

 1. Διάφορα

Αυθυπαρξία εκάστου όρου. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, δεν θα επηρεάσει οποιαδήποτε άλλη διάταξη, και όλες οι λοιπές διατάξεις θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και να παράγουν όλα τα αποτελέσματά τους.

Ανοχή. Η ανοχή, καθυστέρηση ή επιείκεια εκ μέρους της Mobivas Μονοπρόσωπη ΙΚΕ κατά την εφαρμογή οποιωνδήποτε διατάξεων των Όρων δεν θα προκαλέσει ζημία ή θα επηρεάσει τα δικαιώματά της και τα δικαιώματα αποζημίωσης, ούτε οποιαδήποτε παραίτηση αναφορικά με κάποια παράβαση θα ερμηνευθεί ως παραίτηση για επόμενη παράβαση.

Αγγλική Γλώσσα. Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου των Όρων, θα υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο.

  Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι Όροι θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει σχετικά με την ερμηνεία και/ή την εφαρμογή και/ή την καταγγελία τους θα παραπέμπεται στα Δικαστήρια των Αθηνών, τα οποία θα αποφασίζουν επ’ αυτής έχοντας αποκλειστική αρμοδιότητα.