Zásady ochrany soukromí

Zásady ochrany soukromí 2015
Conversion Traffic BV (C-Traffic) je holandská soukromá společnost s ručením omezeným, jejíž hlavní sídlo je H.J.E. Wenckebachweg 200; 1096 AS; Amsterdam Holandsko. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují způsob shromažďování, používání a sdílení osobních informací (“PI”, zkratka za Personal Information), které jsme získali od fyzických osob ve Spojeném Království, jak online, tak offline. Tyto zásady ochrany soukromí popisují postupy C-Traffic použité při ochraně soukromí.

C-Traffic provozuje svou činnost prostřednictvím webu www.cool4mob.com/cz. Vědomě nesbíráme osobní informace o osobách mladších 18 let. Pokud osoba mladší 18 let vyplní osobní informace a my rozpoznáme, že tyto osobní informace patří osobě mladší 18 let, pokusíme se tyto informace co nejdříve odstranit.

C-Traffic může tyto Zásady ochrany osobních údajů čas od času revidovat. Pokud změníme způsob shromažďování nebo použití vašich PI, tyto změny budou zveřejněny v Zásadách ochrany osobních údajů a na jejich začátku bude uvedeno datum účinnosti. Proto byste měli tyto zásady pravidelně prohlížet, abyste znali aktuální zásady a postupy. Pokud C-Traffic výrazně změní své postupy týkající se shromažďování nebo používání vašich PI, a pokud neoznámíte, že nemáte námitky proti změně, budou vaše PI nadále podléhat zásadám, podle nichž byly získány. Tyto zásady ochrany soukromí jsou součástí webové stránky Všeobecné obchodní podmínky C-Traffic.

DATABÁZE: DATABÁZE PI FIRMY C-TRAFFIC
Obecné. C-Traffic shromažďuje PI za účelem vytvoření nebo zlepšení našich vztahů s vámi. Druhy PI, které mohou být shromažďovány, jsou: vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační údaje nebo číslo mobilního telefonu a další informace, které mohou být občas požadovány.

Vaše PI, které shromažďujeme, nám poskytujete dobrovolně (1) když se zaregistrujete na našich webových stránkách s úmyslem stáhnout si do mobilního telefonu zábavný obsah, jako jsou vyzváněcí tóny, hry, grafika, novinky a další data (“Soubory ke stažení”), (2) když se přihlašujete k C-Traffic za účelem stažení dat bez registrace na C-Traffic.com, jako například jednorázové individuální stažení nebo předplacení pomocí SMS prostřednictvím mobilního telefonu, nebo (3) když se účastníte aktivit, jako sázky, soutěže, hry, průzkumy, chaty, nástěnky a fóra, nebo když nám zasíláte návrhy týkající se obsahu. PI můžeme získat také od renomovaných třetích stran a zdrojů, včetně veřejných databází.

Cookies. Cookiesjsou malé bity informací, které web(y) C-Traffic umístí na pevný disk vašeho počítače. Cookies si pamatují informace o vaší aktivitě na webu (ech) C-Traffic a C-Traffic vám poskytuje možnost mnohem příjemnějších návštěv webu (ech) C-Traffic. Například si můžete uložit vaše heslo pro jednoduché přihlášení na stránku, kterou jste před tím navštívili, nebo je možné uložit vaše preference a možnosti objednávky pro přizpůsobení domácí stránky. C-Traffic používá cookies k identifikaci vašeho internetového prohlížeče, k určení, zda máte nainstalovaný software umožňující přístup k některým materiálům na našich webových stránkách, ke stanovení celkového počtu návštěvníků naší stránky (stránek), a k rozeznávání vašeho návratu na stránku C-Traffic. Informace o vaší činnosti na webových stránkách C-Traffic a jiné neosobní identifikovatelné údaje o vás mohou být použity také k omezení online reklamy na témata, o kterých věříme, že odpovídají vašim zájmům.

C-Traffic může používat cookies a podobné nástroje týkající se vašeho používání našich webových stránek na zpracování PI získaných od vás, nebo od renomované třetí strany. Například pokud jste nás požádali, abychom vám posílali informace o našich připravovaných produktech či propagačních akcích, cookie a / nebo data o vaší činnosti na webových stránkách C-Traffic nám umožňují omezit reklamní materiály tak, aby pro vás byly zajímavé s ohledem na Vaše předchozí online aktivity a preference. Pokud však C-Traffic chce tímto způsobem spojit vaše osobní informace s cookies nebo s informacemi o vaší činnosti, pak získáme nejdříve váš výslovný souhlas.

Svůj počítač můžete naprogramovat, aby vás varoval pokaždé, když bude odeslána cookie, nebo můžete cookies úplně odmítnout. Bez cookies však nebudete mít přístup k některým funkcím na internetových stránkách C-Traffic, jako například k volbě objednávky.

Kromě toho mohou služby C-Traffic (nebo servery třetích stran) automaticky shromažďovat některé informace o návštěvnících stránek C-Traffic pro potřeby údržby webové stránky, optimalizace, zabezpečení a pro další právně přípustné účely. Tyto informace mohou zahrnovat jak IP adresu návštěvníka, typ prohlížeče, datum, čas a délku návštěvy0 tak i jednotlivé prohlížené stránky.

POZNÁMKA: C-TRAFFIC VÁS UPOZORNÍ NA SVÉ POSTUPY PŘI SHROMAŽĎOVÁNÍ PI
Když firmě C-Traffic dobrovolně poskytnete PI, zajistíme, abyste byli informováni o tom, kdo informace shromažďuje, jak a proč se tyto informace shromažďují a o způsobu využití informací firmou C-Traffic.

V okamžiku, kdy nám poskytnete vaše PI, upozorní vás C-Traffic na vaše možnosti ohledně našeho používání vašich PI, včetně sdělení, zda budeme PI sdílet s externími společnostmi (viz “Volba” níže).

Někdy sbíráme PI spotřebitelů manuálně, nebo offline, jako například pomocí dopisů nebo přihlašovacích formulářů. Poskytování podrobných upozornění je v těchto situacích často nepraktické, takže spotřebitelé místo toho dostanou krátké upozornění, které popisuje, jak od nás mohou získat plné znění těchto zásad a jiných důležitých informací. Webové stránky C-Traffic mohou obsahovat odkazy na internetové stránky provozované jinými společnostmi. Některé z těchto třetích firem mohou používat logo C-Traffic, i když je neprovozuje ani neudržuje firma C-Traffic.

Webové stránky firmy C-Traffic mohou obsahovat také reklamu od jiných společností. C-Traffic nenese odpovědnost za praktiky stránek provozovaných třetími stranami propojených na naše stránky, nebo za postupy třetích stran, nebo národních internetových reklamních společností. Potom, co jste opustil stránky C-Traffic prostřednictvím odkazu nebo kliknutím na reklamu, měli byste si ověřit platné zásady ochrany osobních údajů této třetí strany nebo inzerenta, abyste zjistili, jak budou zacházet s vašimi PI, které od vás shromažďují.

Webové stránky C-Traffic mohou být rovněž propojeny s internetovými stránkami provozovanými sesterskými společnostmi C-Traffic (např. společnostmi, které jsou součástí C-Traffic Group). Přestože subjekty C-Traffic Group slouží návštěvníkům C-Traffic Group, mohou se tyto sesterské stránky dále odvolávat na své samostatné postupy použité při ochraně soukromí, které se mohou v některých ohledech lišit od našich zásad.

VOLBA: C-TRAFFIC VÁM POSKYTNE MOŽNOSTI VOLBY OHLEDNĚ POUŽITÍ VAŠICH PI

C-Traffic nebude používat PI, které jste nám poskytli, pro jiné účely, než pro které byly získány, ani sdílet vaše PI s třetími stranami, které nejsou sesterské společnosti C-Traffic (tj. nejsou součástí C-Traffic Group), pokud nezískáme váš souhlas.

POUŽITÍ: POUŽITÍ OI SPOLEČNOSTÍ C-TRAFFIC

C-Traffic bude používat vámi poskytnuté PI způsobem, který je v souladu s těmito Zásadami. Pokud C-Traffic získá PI od třetí strany, například obchodního partnera, naše používání těchto informací se bude řídit těmito Zásadami.

Firma C-Traffic může například použít vaše PI a registrační údaje, aby vám poslala důležité informace a upozornění týkající se vašeho účtu a služeb C-Traffic. Kromě toho, když C-Traffic shromažďuje vaše PI v souvislosti s vaším požadavkem na stažení dat, zpracujeme vaši objednávku nebo požadavek včetně případného plnění objednávky a potřebných plateb. V těchto případech C-Traffic nebude sdílet vaše údaje o kreditní kartě se třetími stranami, s výjimkou těch, které C-Traffic potřebuje k plnění úkolů (například vyřizování objednávek a plnění plateb) nutných k dokončení nákupu a zajištění předplatného prostřednictvím C-Traffic.com.

Sesterský subjekt C-Traffic vám také může poskytnout položky ke stažení prostřednictvím sběru PI jménem C-Traffic, když se registrujete na C-Traffic.com, nebo když se přihlásíte k jednotlivým položkám ke stažení pomocí svého mobilního telefonu. Sesterský subjekt C-Traffic poskytuje firmě C-Traffic PI, které jsou potřeba k umožnění stahování a k dalším službám, které o jste požádali. Sesterský subjekt C-Traffic také poskytuje mobilnímu operátorovi informace, které operátor potřebuje k vyúčtování za vaše stahování a další služby, které jste zakoupili.

C-Traffic rovněž může používat PI v souhrnné, anonymní podobě pro výzkumné účely. C-Traffic může sdílet vaše PI se společnostmi, které jsou propojeny s C-Traffic. (které jsou součástí C-Traffic Group). Dáte-li nám svolení, může C-Traffic sdílet vaše PI s inzerenty a obchodními partnery, kteří nejsou spojeni s C-Traffic, ale rádi by vám posílali informace o svých produktech a službách. Při shromažďování PI však vždy budete mít příležitost dát nám pokyn, abychom nesdíleli vaše informace s jinými, než sesterskými třetími stranami.

Zaměstnanci a zástupci C-Traffic musí mít legitimní obchodní důvod k získání přístupu k vašim PI. C-Traffic může sdílet vaše PI s externími dodavateli nebo agenty, kteří nám pomáhají spravovat naše informační aktivity (tj. sázky, plnění objednávek, statistické analýzy), avšak mohou používat vaše PI pouze pro poskytování konkrétní služby firmě C-Traffic a ne pro jakýkoli jiný účel.

C-Traffic může také uzavírat dohody s externími společnostmi, které mají technologii umožňující firmě C-Traffic přizpůsobit reklamní a marketingové zprávy, které dostáváte na internetových stránkách C-Traffic. Vaše neosobní informace o činnosti na webových stránkách C-Traffic mohou být sdíleny s těmito společnostmi, aby bylo možno provést toto přizpůsobení. Tyto společnosti nebudou sdílet vaše informace s žádnou třetí stranou, ani je nebudou používat pro jakýkoli jiný účel. Anonymní údaje o činnosti na stránkách a demografické informace mohou být sdíleny s inzerenty a obchodními partnery C-Traffic.

Mohou nastat případy, kdy C-Traffic může zveřejnit PI, aniž by vám dala na vybranou, a to za účelem ochrany zákonných práv C-Traffic, dalších společností v rámci C-Traffic Group, nebo jejich zaměstnanců, zástupců a dodavatelů, ochrany a bezpečnosti návštěvníků našich webových stránek, ochrany proti podvodům, nebo pro účely řízení rizik, k dosažení souladu s právními předpisy nebo právním procesem. Kromě toho, pokud C-Traffic prodá celý svůj podnik, nebo jeho část, nebo pokud dojde k prodeji či převodu majetku, nebo když se C-Traffic účastní fúze nebo převodu podniků, může C-Traffic převést vaše PI třetí osobě v rámci této transakce.

BEZPEČNOST: C-TRAFFIC CHRÁNÍ BEZPEČNOST PI

C-Traffic používá přiměřená administrativní, technická, personální a technická opatření na ochranu PI proti ztrátě, krádeži a neoprávněnému použití, zveřejnění nebo modifikaci. Kromě toho firma C-Traffic používá přiměřené metody k zajištění přesnosti, aktuálnosti a náležité kompletnosti vašich PI

PŘÍSTUP, OPRAVY A KONTAKT: JAK PŘISTUPOVAT K VAŠIM PI, PROVÁDĚT OPRAVY NEBO MAZAT VAŠE PI

Kdykoli je to možné, návštěvníci C-Traffic, mohou v našich záznamech přezkoumat své PI, které nám poskytli. Pokud nás návštěvník informuje o tom, že PI jsou nesprávné, podnikneme přiměřené kroky k nápravě.

Pokud požádáte firmu C-Traffic, aby přestala používat vaše PI, firma C-Traffic vyhoví vaší žádosti, přičemž uchová veškeré záznamy o vašich PI, které jsou nezbytné pro vyhovění požadavkům platných federálních, státních a místních zákonů.

OCHRANA A SOUHLAS: JAK KONTAKTOVAT C-TRAFFIC V ZÁLEŽITOSTECH TÝKAJÍCÍCH SE SOUKROMÍ

Pokud si přejete prodiskutovat ochranu soukromí s C-Traffic nebo sběr a použití vašich osobních informací společností C-Traffic nebo v případě prohlížení, úpravy nebo smazání vašich osobních informací či pro ukončení jakékoli další budoucí komunikace z naší strany nám zašlete e-mail na [email protected] nebo se obraťte na zákaznické centrum na 228 880 022, pracovník zákaznického centra se vám bude rád věnovat. Můžete nás také kontaktovat na následujcíí adrese:
C-Traffic B.V. H.J.E. Wenckebachweg 200; 1096 AS; Amsterdam Holandsko