Promóciós Részvételi

A játék feltételei

Ezek a feltételek és kikötések érvényesek a(z) Cool4mob Magyarország és az összes leányvállalatának („a Cég”) minden promóciójára, valamint a Cég által kínált előfizetési szolgáltatás promóciójára. A Cég promócióiban való részvétellel a Résztvevő elolvasta és megértette a feltételeket és kikötéseket; ezekkel egyetért.

Promóció: A regisztrálás minden magyarországi lakos számára lehetséges a következő időszakban: 2019 àprilis 1-jétől, 00:00 órától 2020 szeptember 30-éig, 23:59-ig. A regisztrálás módja: előfizetés az előfizetéses szolgáltatásra a fent említett időszakban. A promócióban való részvételnek további költségei nincsenek. Személyenként egy regisztráció lehetséges.

A promócióban résztvevők esélyesek, hogy megnyerjék a megfelelő weboldalon közölt nyeremények egyikét (például a Nintendo Wii, iPhone, iPad, Macbook, TV, divatcikk utalvány vagy bármilyen más nyeremény, melyet a megfelelő weboldal közölt). Egy promócióban egy nyeremény kerül kisorsolásra. A regisztrálás követelménye a 18, vagy afeletti életkor. Azok a résztvevők, akik 18 év alatti személyek, kötelesek határozottan kijelentett engedélyt kérni a törvényes gondviselőjüktől/szülőtől/számlabirtokostól.

Magyarországon ezeket a promóciókat a(z) Cool4mob, H.J.E. Wenckebachweg 200, 1096 AS Amsterdam, Hollandia ajánlja. Az említett nyeremény a mindenkori tulajdonos bejegyzett védjegye. A mindenkori tulajdonos nem szponzora a promóciónak és nem partner a promócióban.

A résztvevők lehetnek határon túliak. Ez azt jelenti, hogy más országok lakóinak is van esélye megnyerni a nyereményeket egy bizonyos promóción belül. A Cég fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, ha a meghirdetett nyeremény valamilyen okból kifolyólag nem áll rendelkezésre, felajánljon egy egészében vagy részben módosított nyereményt. A helyettesítő nyeremény ugyanolyan vagy nagyobb értékű, mint az eredeti. A nyereményt el kell fogadni az ígéret értelmében; valamint a nyeremény nem átruházható vagy különválasztható. A nyeremények értékei az ajánlott fogyasztói árnak megfelelők, melyeket a beszállító határozott meg, valamint megfelelnek a nyomtatás idejében aktuális áraknak. Minden nyeremény értéke euróban van megadva. A nyereményekre kivetett adó a nyertest terheli.

A cég és vállalatainak alkalmazottjai és a közvetlen családtagjaik, valamint a promócióval kapcsolatban álló cégek nem vehetnek részt a promócióban.

Azon résztvevők, akik nem valódi adatokat adnak meg, vagy automata, illetve gépi kitöltéssel regisztrálnak az online felületen, automatikusan törlődnek. A Cég fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben töröljön résztvevőket.

A nyertes kiválasztása a promóciós időszak befejeződése után 3 héttel történik. A nyeremény nyertesének kiválasztása egy véletlenszerű sorsolás alapján történik. A nyertest telefonon értesítjük. Ha a nyertest nem tudjuk elérni a sorsolás után egy héten belül, a nyertes elveszti a nyereménye igénylésének jogát; és a Cég fenntartja a jogát, hogy egy másik résztvevőnek ítélje a nyereményt egy újabb sorsolás után. A döntés végleges és nem befolyásolhatja többé semmilyen egyezés.

A nyeremény nyertesének megállapítása utáni 3 héten belül kiszállítjuk a nyereményt. A Cég fenntartja a jogot, hogy személyazonosságot igazoló okiratot és a megadott lakóhelyét igazoló okiratot kérjen a nyertestől. A személyazonosság bizonyításához figyelembe vett iratok a Cég saját belátása szerint. A nyeremény elfogadásának feltétele, hogy a Cég lehetséges, hogy megkéri a nyertest egy átvételi elismervényt aláírására, melynek módját a Cég határozza meg. A Cég, a vállalatai és a promócióban részt vevő cégek nem felelősek a nyeremények esetleges szállítás közben történő károsodásáért.

Ha a promóció nem tud a tervezett módon lefutni bármilyen okból kifolyólag, beleértve a következőket: számítógépes vírusfertőzés, technikai probléma, illetéktelen módosítás és behatolás, csalás, technikai hibák vagy bármilyen, a Cég hatáskörén kívüli indok, mely meghamisítja vagy befolyásolhatja az adminisztrációs biztonságot, korrektséget vagy a promóció lefolyásának tisztességességét, a Cég fenntartja a jogot, hogy a saját belátása alapján kizárjon bármely olyan személyt, aki illetéktelen és/vagy meghamisító tevékenységeket végez a regisztrálási folyamatban.

Minden regisztráció a Cég tulajdonát képezi. Minden regisztráció bekerül az adatbázisba, kivéve, ha a Résztvevő írásban ennek ellenkezőjét nem kérte. A Cég felhasználhatja értesítés és bármilyen díj fizetése nélkül a nyertesek nevét, lehetséges fényképeit, címeit és telefonszámait jövőbeli reklámozási, promóciós és értékesítési célokra világszerte bármely médiában.

A Cég nem vonható felelősségre a nyereményekkel kapcsolatos bármilyen elszenvedett veszteség vagy kár miatt (beleértve – de nem kizárólagosan – a közvetlen vagy bekövetkezett veszteséget) vagy bármely elszenvedett személyes sérülés miatt. Kivételt képez minden olyan teher, mely nem zárható ki a törvény által. A Cég bármely promóciójában Résztvevő személy részvételének feltétele, hogy a Céget, a Cég vállalatait (partnereit), az igazgatókat, az alkalmazottakat és a képviselőket mentesíti minden felelősség és egyéb költségek (beleértve a jogi segítséget) alól; ezen kívül minden sérelem alól, mely lehet közvetlen vagy közvetett követelés a promócióban részvétellel kapcsolatosan.