GENERELLE VILKÅR

Artikkel 1 – Gyldighet

1.1 De vilkår og betingelser som står nedenfor (“Vilkår & betingelser”) gjelder for og er en del av alle tilbud og overføringer i forbindelse med (digitale) tjenester som tilbys (på nett) av C-traffic via nettverket til enhver teleoperatør (“Operatør”) som har sluttbrukeren som abonnent (“Mobilabonnement”) eller kontantkortavtale, uavhengig om disse tjenestene beskrives her under vilkår og betingelser eller ikke. De (digitale) tjenestene tilbudt (på nett) av C-traffic kan inkludere (men er ikke begrenset til) spill, tekstmeldinger, lyd- og/eller bildefiler og/eller lignende tjenester (“Cool4mob-tjenester”) som er tilbudt via operatørens nettverk via Short Message Services (“SMS”), General Packet Radio Services (“GPRS”), Third Generation Services (“3G”), WAP eller andre midler.
1.2 Ingen avvik fra disse vilkår og betingelser skal gjelde uten uttrykt skriftlig samtykke fra C-traffic i hvert enkelt tilfelle.

 

Artikkel 2 – Levering av Cool4mob-tjenester

2.1 Sluttbrukeren etterspør Cool4mob-tjenester fra C-traffic. Disse vil bli levert av C-traffic og operatørens nettverkt til sluttbrukeren.

 

Artikkel 3 – Vilkår & betingelser

3.1 Ved å sende et eget nøkkelord til en bestemt kode, vil abonnenten motta en bekreftelsesmelding som bekrefter en vellykket registrering for denne tjenesten. Abonnenten vil så motta en SMS med en oppgave/spørsmål som skal besvares. Abonnenten kan samle poeng ved å svare riktig på oppgaven/spørsmålet. Den abonnenten som har flest poeng når konkurransen avsluttes, vinner premien eller vil kunne kjøpe premien til en avtalt pris. Dersom flere personer har samme poengsum ved konkurransens slutt, kontrolleres antall gale, avgitte svar. Den abonnenten som har avgitt færrest gale svar vinner. Dersom flere personer fortsatt står likt, vil det bli stilt tilleggsspørsmål. Den abonnenten som gir de beste svarene vinner. Dette ka nom nødvendig gjentas i flere runder inntil en har vunnet.

Abonnenten vil motta maksimum en melding per dag med en oversikt over totalt antall poeng hittil samt et nytt spørsmål/oppgave. På dette tidspunktet vil abonnenten avgjøre om han/hun ønsker å samle flere poeng ved å løse oppgaven/spørsmålet som sendes ham/henne. Abonnenten vil kontinuerlig få tilsendt tilleggsspørsmål når han/hun svarer på et spørsmål. Dersom abonnenten ikke svarer på spørsmål, vil det ikke bli sendt flere tilleggsspørsmål til abonnenten den dagen. Abonnenten kan selv bestemme hvor mange spørsmål han/hun svarer på. Når konkurransen avsluttes, vil den sluttbrukeren som har flest poeng bli kontaktet av C-traffic. Abonnenten bør da minst ha 1000 poeng.

3.2 Abonnenten vil fortsette å være registrert abonnement selv etter den konkurransen han/hun valgte å abonnere på går ut. Abonnenten løper helt til abonnenten velger å avslutte abonnementet.

3.3 Alle abonnenter må være minst 18 år gamle. Dersom det ikke er du som betaler mobiltelefonregningen eller du er under 18 år, må du be om tillatelse av den som betaler regningen, f.eks. forelder, foresatt, arbeidsgiver el. før du abonnerer på denne tjenesten. Når en abonnent abonnerer og/eller deltar, tar C-traffic det for gitt at abonnenten har nødvendig tillatelse eller godkjenning fra den som betaler regningen, foresatt eller forelder.

3.4 Prisen for å bruke Cool4mob-tjenester står under Ofte stilte spørsmål på denne nettsiden.

3.5 Ved slutten av en konkurranse vil den abonnenten som har flest poeng vinne i henhold til de vilkår og betingelser som gjelder. Ved slutten av en konkurranse, vil vinnerlisten for hver konkurranse bli kommunisert på denne nettsiden, vennligst sjekk “Produkter og priser”. Resultatene er endelige og kan ikke påklages. Vinneren vil bli kontaktet personlig via mobiltelefon på det nummeret abonnentet er registrert på innen 5 virkedager etter at en konkurranse er avsluttet. Vinneren vil bli ringt opp to ganger om dager i en uke. Dersom ingen tar telefonen, mister man retten til premien. Dersom vinneren ikke kan kontaktes, vil personen med nest flest poeng bli kontaktet og utropt til vinner.

3.6 Denne tjenesten er et abonnement. Abonnementet løper inntil kunden melder seg av. Abonnenten vil automatisk gå videre til neste konkurranse, når en konkurranse avsluttes.

3.7 En abonnent kan melde seg av ved å sende en stoppmelding (f.eks. SMS <STOPP> til 2441). Du finner mer informasjon om hvordan dette gjøres under Ofte stilte spørsmål på nettsiden. En annen måte å melde seg av er å kontakte vår kundeservice på telefon eller epost. Husk at du alltid må angi mobiltelefonnummeret ditt. Nødvendige kontaktdata finnes på nettsiden under “Kontakt”.

 

Artikkel 4 – Slik deltar du

4.1 For å abonnere på Cool4mob-tjenester, kan du registrere deg enten via internett eller via SMS. Dersom du ser en reklame for Cool4mob på TV, kan du registrere deg ved å sende en SMS med nøkkelord til kodenummer som oppgis (f.eks. SMS <Sale> til 2441). Via internett angir du mobilnummeret ditt på en Cool4mob-side.

4.2 Når abonnenten er registrert via SMS, mottar denne en bekreftelsesmelding om vellykket registrering. Deretter mottar abonnenten den første oppgaven/spørsmålet. Cool4mob-kunder som abonnerer via internett vil motta en bekreftelsesmelding som de først må bekrefte. Etter vellykket bekreftelse, sendes den første oppgaven/spørsmålet til abonnenten. (Bekreftelsesmeldingen kan sendes gratis).

4.3 Abonnenten velger selv om han/hun vil svare på oppgaven/spørsmålet. Kun korrekte svar gir poeng. Gale svar gir ikke poeng. Hver gang abonnenten svarer på en oppgave/spørsmål, vil systemet fortsette å sende tilleggsspørsmål. Dersom abonnenten ikke svarer på spørsmål, vil det ikke bli sendt flere tilleggsspørsmål til abonnenten den dagen.
Som en del av Cool4mobs tjenester, og i tillegg til å vinne vanlige premier, kan abonnenten også spille for å få sjansen til å kjøpe et produkt. Denne salgsvarianten foregår som følger: I annonsen vises det et produkt til redusert pris. Når konkurransen avsluttes, vil den spilleren som har flest poeng kunne kjøpe produktet til den prisen som angis i annonsen.

Artikkel 5 – Premier

Det kan vinnes en rekke premier hos Cool4mob. Premier kan være produkter eller kontanter. Dersom det tilkommer lotteriskatt eller lignende på premiene, skal disse betales av abonnenten. C-traffic har ikke ansvar for dette. Konkurransene er internasjonale. Det betyr at personer i ulike land kan delta i samme konkurranse for å vinne samme premie. Under “Produkter og premier” finner du mer informasjon om hvilket område konkurransen dekker. C-traffic forbeholder seg retten til å tilby kontanter som et alternativ til hele eller deler av premiene. Hvis premien blir erstattet av kontanter, vil beløpet være av ekvivalent eller større verdi. Premien må godtas slik den tilbys og kan ikke overføres eller løsrives.

Hvis en kampanje har mindre enn 50 deltakere ved slutten av kampanjeperioden, forbeholder Cool4mob (arrangøren) seg retten til å endre kampanjepremien til en annen premie som er av minst samme verdi.

C-traffic reserverer seg retten til å bruke vinnerens bilde, navn og bosted i fremtidig markedsføring uten at selskapet må innhente ekstra tillatelse fra vinneren og uten at denne blir gjort oppmerksom på dette på forhånd. Vinneren vil ikke få betalt for slik markedsføring.

De vunnede premiene vil bli levert hjem til vinneren innen to måneder, eller dersom premien er kontanter, bli overført til et avtalt kontonummer. C-traffic er avhengig av at vinneren oppgir gyldig adresse og kontonummer for at premiene skal kunne sendes. Frakt og eventuelle bankgebyrer betales av vinneren.

 

Artikkel 6 – Kostnader

6.1 Tilbud beskrevet i annonser eller på www.cool4mob.com (“nettsiden”) er ikke bindene med mindre dette er skrevet eksplisitt.

6.2 Før abonnementet trer i kraft, vil kunden motta en gratis melding med en kort beskrivelse av tjenesten og hvor mye hver melding koster. Deretter kan det påløpe et gebyr per mottatte eller sendte melding avhengig av meldingstype og/eller betalingsmetode. På alle meldinger som sendes og mottas kan det tilkomme standard takst for sending av tekstmeldinger bestemt av telefonoperatøren. Priser og betalingsinformasjon for bruk av tjenesten i et spesifikt land finne under Ofte spurte spørsmål.

Abonnenten vil betale for hver av de påfølgende mottatte meldinger og noen gang også for tilleggskostnader for hver sendte melding. Det kan også tas betalt for abonnement som kun gjelder for en gang. Prisene for å benytte tjenesten står på denne nettsiden under “Produkter og tjenester”.

6.3 På denne nettsiden finner du prisen på de abonnementene som tilbys. I tilfellet vanlig abonnement, blir omkostninger trukket fra abonnentens konto av operatøren; ved bruk av kontantkort, vil prisen bli trukket fra abonnentens kreditt. Abonnenten gir med dette tillatelse til slik belastning og sier seg villig til å betale de omkostningene som påløper som følge av et abonnement på C-traffic  tjenester. Ved gjensidig avtale er det videre mulig å arrangere betaling av omkostninger ved alternativ metode (f. eks. kredittkort).

 

Artikkel 7 – Prisendringer

7.1 C-traffic Media kan når som helst endre prisene på nettsiden, men må opplyse om dette på forhånd. Eksisterende abonnenter vil motta en SMS to uker før prisene endres. Endringene anses å være aksepterte, dersom abonnenten fortsetter å bruke eller abonnere på C-traffic Medias tjenester etter den datoen for prisendringene har trådt i kraft.

 

Artikkel 8 – Avslutning og oppsigelse av tjenesten

8.1 Cool4mob-tjenesten kan kun avsluttes som beskrevet på nettsiden.

8.2 Cool4mob-tjenesten kan avsluttes så snart abonnenten har mottatt en melding som bekrefter avmelding via SMS. Bekreftelsen på avslutning skal medføre en avgift ikke større enn den faktiske kostnaden til beskjeden. C-traffic kan umiddelbart avslutte alle Cool4mob-tjenester til abonnenten, dersom (a) abonnenten ikke betaler avgiftene innen den fristen som er avtalt i følge hans/hennes telefonabonnement hos operatøren, eller (b) C-traffic (i) har grunn til å tro at kunden bryter eller har brutt de vilkår og betingelser som beskrives her eller vilkår og betingelser for spill eller (ii) blir bedt om å gjøre dette av operatøren eller (c) dersom lover, retningslinjer, direktiver eller offentlige myndigheter avgjør at alle eller deler av Cool4mobs tjenester er ulovlige; eller (d) abonnenten bruker Cool4mobs tjenester på en måte som skader C-traffic tjenester eller deres funksjonalitet.

8.3 C-trafficfraskriver seg alt ansvar overfor abonnenten og/eller tredje part, dersom det skulle oppstå forhold som tilsier avslutning eller kansellering av Cool4mobs tjeneste(r).

 

Artikkel 9 – Intellektuell eiendom

9.1 Med mindre annet er beskrevet annet sted i disse vilkår og beskrivelser, tilhører alle patenter, opphavsrettigheter, merker, tegninger, modellrettigheter og/eller annen (intellektuell) eiendom i forbindelse med Cool4mob-tjenester og/eller nettsiden C-traffic, deres distributør eller deres leverandør.

9.2 C-traffic garanterer abonnentene en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett som kan tilbakekalles til å laste ned og/eller se Cool4mobs tjeneste(r).

9.3 Med mindre annet er beskrevet annet steds av C-traffic, har abonnenten ikke lov til å reprodusere, modifisere, reversere, leie ut, lease, låne bort, overføre, kopiere, distribuere, selge, videreselge eller skape produkter med utgangspunkt i noen av det materialet de mottar eller laster ned fra Cool4mobs tjenester, hverken delvis eller helt, på andre måter enn det C-traffic skriftlig har gitt samtykke om.

9.4 Abonnenten skal ivareta og ikke gi videre innhold eller på noen måte skade C-traffic ansatte, leverandører eller informasjon fra tredje parter samt akseptere sine forpliktelser overfor C-traffic ansatte, leverandører og tredje parter slik det fremgår av denne avtalen, disse vilkårene og betingelsene eller under Vilkår og betingelser for spill.

 

Artikkel 10 – Ansvar

10.1 Abonnenten bruker Cool4mobs tjenester og nettside til C-traffic på eget ansvar. Abonnenten må angi nødvendig mobilnummer, maskinvare eller annet utstyr og programvare og forsikre seg om at de virker slik de skal og er egnet for Cool4mobs tjenester. C-traffic kan ikke garantere at Cool4mobs tjenester støtter de kravene abonnenten har eller at meldinger eller det som mottas eller vises som en del av Cool4mobs tjenester er uten feil eller forstyrrelser.

10.2 Abonnenten erkjenner at mobiltelekommunikasjonstjenester, slik som Cool4mobs tjenester, er avhengig av en fungerende forbindelse, og at kvaliteten på en slik forbindelse kan variere i tid og sted, samt av Cool4mobs tjenester kan påvirkes negativt av midlertidig utilgjengelighet som følge av forstyrrelser som skyldes fysiske faktorer (tunneler, fjell, bygninger osv.) eller av endringer eller vedlikehold på operatørens nettverk.

10.3 Dersom abonnenten på et tidspunkt ikke kan bruke Cool4mobs tjenester, betyr ikke dette at abonnenten kan kreve reduksjon i prisen på Cool4mobs tjenester eller at det kan kreves tilbakebetaling for allerede betalte tjenester.

10.4 Ethvert abonnement som lastes ned via Cool4mobs tjenester skjer på abonnentens eget ansvar og risiko, og C-traffic kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader av noe slag; dette omfatter, men er ikke begrenset til, skader eller tap av data på abonnentens maskinvare og/eller programvare som skyldes tilgang til nettsiden eller bruk av Cool4mobs tjenester eller nedlastede Cool4mobs tjenester, inklusiv maskinvare og programvare som kreves for å koble seg til Cool4mobs tjenester. Det er abonnentens ansvar å sikre seg mot slike mulige skader.

10.5 Dersom C-traffic av en eller annen grunn skulle holdes ansvarlig og måtte kompensere abonnenten for direkte skader eller følgeskader, skal slik kompensasjon aldri overgå verdien på fakturaen for Cool4mobs-tjenesten.

10.6 Innholdet av nettsiden har blitt samlet med største omhu. C-traffic Media kan likevel ikke gi noen garantier i henhold til arten, nøyaktigheten eller innholdet av denne informasjonen. C-traffic skal ikke holdes ansvarlig for noen feil, utelatelse, unøyaktighet, misforståelse, forsinkelse eller uforståelige ordre eller bekjentgjøring etter bruk av Internett, eller annen tilhørende informasjonskanal.

10.7 Abonnenten skal ikke sende infiserte og/eller ulovige, skadelige, truende, vulgære eller krenkende meldinger til C-traffic og vil bli holdt dirkete ansvarlig for skade slike meldinger vil kunne føre til for C-traffic.

 

Artikkel 11 – Prosessering av data

11.1 For å kunne levere Cool4mob-tjenester til abonnenten, samler C-traffic og bruker (f.eks. samler, lagrer, viser, tilbyr til tredje parter, organiserer og lenker sammen) enkelte personlige data samt trafikkdata om abonnentene.

11.2 C-traffic Media bruker disse dataene kun i henhold til retningene om personvern som kan leses og lastes ned fra nettsiden. C-traffic vil aldri bruke slike opplysninger på annen måte enn i henhold til våre retningslinjer for personvern, gjeldende lover og reguleringer. C-traffic og deres retningslinjer er et globalt selskap som arbeider i flere land

11.3 C-traffic reserverer seg retten til å bruke mobiltelefonnummeret og epostadressen til kunden i markedsføringsøyemed.

 

Artikkel 12 – Jurisdiksjon

12.1 Bruken av Cool4mob-tjenester, denne avtalen og nettsiden følger lovene i det landet konkurransen finner sted. Dersom C-traffic ikke skulle kunne følge eller gjennomføre et av punktene i Vilkår og betingelser, betyr ikke at punktene ikke gjelder. Dersom lovgivende myndigheter skulle slå fast av et av punktene under Vilkår og betingelser skulle være lovstridig, sier partene seg enige i at retten skal bestrebe seg på intensjonen av det berørte punktet. De resterende punktene under Vilkår og betingelser vil fortsatt gjelde.
12.2 Alle uoverensstemmelser skal løses av en domstol i det landet hvor konkurransen gjennomføres.

Artikkel 13 – Sluttbestemmelse

13.1 Disse vilkår og betingelser er tilgjengelige for visning hos C-traffic, og en kopi vil utstedes gratis på forespørsel.

13.2 C-traffic reserverer seg retten til å endre Vilkår og betingelser fra tid til annen. Abonnenter vil bli gjort oppmerksomme på endringer på C-traffic nettside. Endringene regnes som akseptert når abonnenten fortsetter å brukes eller laste ned Cool4mobs tjenester etter den datoen hvor det på nettsiden står at nye vilkår og betingelser trer i kraft.
13.3 C-traffic reserverer seg retten til å erstatte enhver artikkel med annet substitutt av lignende verdi uten forvarsel.

13.4 C-traffic har sitt registrerte kontor i Amsterdam, hvor det er registrert via handelskammeret under nummer 34155422. Vennligst send alle henvendelser i forbindelse med Cool4mobs tjenester eller Vilkår og betingelser til C-traffic B.V., adresse H.J.E Wenckebachweg 200, 1096 AS Amsterdam, Nederland, eller via epost til [email protected]. Gratis telefonnummer er (kun fra Norge): 80069966.