FAQ

Hvordan kan jeg registrere meg hos Cool4mob?

 

Via Internett: Dersom du ser et reklamebanner for Cool4mob på nettet, kan det hende du får lyst til å prøve det. (Vanligvis blir du spurt om å svare på et spørsmål eller løse en gåte, med mulighet for å vinne en premie). Når du har svart på spørsmålene/løst gåten, vil du bli spurt om å fylle ut mobiltelefonnummeret ditt i kolonnen som vises. Når du har gjort det, vil du motta en gratis bekreftelsesmelding. I det øyeblikket du har bekreftet denne bekreftelsesmeldingen, er du offisielt med på sjansen til å vinne premien.

 

Via SMS: Dersom du ser en reklame for Cool4mob på TV, kan det hende du får lyst til å prøve det. (Vanligvis blir du spurt om å svare på et spørsmål eller løse en gåte, med mulighet for å vinne en premie). Send svaret med en tekstmelding, eller den nevnte kortkoden (f.eks. send POPKORN til 2441) hvis du ikke behøver å svare på et spørsmål. Du vil så motta en gratis velkomstmelding. I det øyeblikket du har bekreftet denne velkomstmeldingen, kan du bli med og prøve å vinne premien.

 

Er det mulig å la en annen abonnere på denne tjenesten for meg?

 

Dersom noen andre (ved en tilfeldighet) angir ditt telefonnummer på nettet, vil det ikke være mulig for denne personen å bekrefte deltakelsen. Da vil du motta en gratis velkomstmelding på mobiltelefonen din som du må bekrefte selv, før du kan abonnere på tjenesten. Husk at du aldri må bekrefte en melding du ikke har bedt om.

 

Hvordan melder jeg meg av Cool4mob?

En kunde kan slutte å abonnere når som helst ved å sende STOPP til 2441. En annen måte å stoppe å abonnere på tjenesten er å ta kontakt med vår kundeservice på 80069966 Husk at du alltid må oppgi mobiltelefonnummeret ditt.

 

Hva koster det å delta?

Minimum kostnad for tjenester per uke og faktureringsmetode avhenger av hvilken tjeneste du abonnerer på. Det finnes to forskjellige priser og faktureringsmetoder.

 

Ukentlig fakturering:

Minimum kostnad for tjenester per uke er 120 kr. Disse 120 kronene vil bli fakturert ved starten av abonnementsperioden og én gang hver uke ved å motta 4 melding. Alle andre mottatte meldinger koster 20 kr. Merk at for alle meldinger som sendes gjelder standardpriser fra mobiloperatøren. Disse prisene kan variere avhengig av operatør. Ta kontakt med operatøren din for mer informasjon om hvilke avgifter de operer med.
Når avsluttes tjenesten?

 

Tjenesten er et abonnement som vil fortsette å løpe til melder deg av. Dersom den kampanjen som du abonnerer på avsluttes, vil du automatisk gå over til neste konkurranse. Betingelsene for de forskjellige kampanjene finner du under ‘produkter og premier’ på www.cool4mob.com

 

Hvilke premier kan jeg vinne?

Tre ganger i uken vil du motta en melding som forteller deg om hvilken premie du spiller om og hvor mange poeng du har samlet hittil. I tillegg finner du en oversikt over alle tjenester og premier under “produkter og premier” på denne nettsiden.

 

Er det forskjeller mellom lokale og globale premier?

 

Ja, det er det. Hvis en kampanje er global, betyr det at du vil konkurrere mot spillere fra hele verden om å vinne kampanjepremien. For en lokal premie trenger du bare å konkurrere mot spillere fra ditt eget land. Under “Produkter og premier” finner du mer informasjon om hvilket område konkurransen dekker.

 

Hvordan kan jeg vinne premien?
For hver oppgave du løser, får du poeng. Du trenger å score så mange poeng som mulig for å vinne premien. Når kampanjen avsluttes vil vinneren være den som har oppnådd høyest poengsum. Dersom det finnes mer enn én spiller med like mange poeng, vil antall gale, avgitte svar blir regnet med. Den spilleren som har færrest gale svar vinner premien. Hvis det blir uavgjort også ved antall gale svar, blir det sendt et åpent spørsmål til spillerne som har same poengsum både på rette og gale svar. Spilleren som svarer riktig på dette spørsmålet, vil vinne premien. Dersom det igjen blir uavgjort, vil denne prosessen gjentas inntil en vinner kan kåres.

 

Gloval premie: Ved avsluttningen av kampanjen vil vinneren fra hvert land bli plukket ut. Vinneren fra hvert land vil bli den personen som har høyest poengsum. Deretter vil vinneren med høyest poengsum bli bedt om å svare på et siste spørsmål. Personen som kommer nærmest det riktige svaret blir den som vinner premien.

 

Når får jeg vite om jeg har vunnet en premie eller ikke?

 

Innen 5 arbeidsdager etter at en konkurranse er avsluttet vil vinneren bli kontaktet på det mobiltelefonnummeret som ble til abonnementet. Dersom denne personen ikke kan nås, vil spilleren med nest flest poeng bli kontaktet. Denne prosessen vil bli gjentatt inntil vi får tak i en vinner. Vinneren vil bli ringt opp to ganger om dagen i én uke. Dersom ingen tar telefonen, mister man retten til premien. Resultatet er endelig og kan ikke påklages.

 

Når mottar jeg premien min?

 

Premiene vil bli levert til adressen som gis av vinneren innen 2 måneder etter at vinneren har oppgitt adressen, eller hvis det er penger som er premien, blir de sendt til det kontonummer som oppgis.. COOL4MOB forbeholder seg retten til å skifte produkt/tjeneste til et lignende produkt/tjeneste av samme verdi. Premien må godtas slik den tilbys og kan ikke overføres eller løsrives. Cool4mob er ikke ansvarlig for forsinkelser som forårsakes av postgang eller andre leverandører.

 

Hvor kan man se hvem som vinner?

 

Listen med vinnerne vil bli annonsert på denne nettsiden under “Vinnere”

 

Hvem kan bli ekskludert fra å delta?

 

Alle som er under 18 år og ikke har tillatelse fra foresatte, verge eller den som betaler telefonregningen. Ansatte hos C-traffic B.V. eller samarbeidende selskaper kan heller ikke delta.

 

Barnet mitt har blitt meldt seg på denne tjenesten uten tillatelse fra meg, hvordan er dette mulig?

På våre nettsider og i våre TV-reklamer blir det tydelig gjort oppmerksom på at barn under 18 år ikke kan delta med mindre de har tillatelse fra en foresatt eller den som betaler telefonregningen. Ved å abonnere og/eller delta i tjenesten, går vi ut ifra at deltakeren i konkurransen har fått de nødvendige tillatelsene og godkjenning fra foresatt eller den som betaler telefonregningen. Vi kan ikke holdes ansvarlige for dette. For å avslutte abonnementet til barnet ditt, kan du sende (fra det berørte telefonnummeret) STOPP til 2441 En annen måte å stoppe å abonnere på tjenesten barnet har abonnert på er å ta kontakt med vår kundeservice på 80069966 Husk at du alltid må oppgi mobiltelefonnummeret ditt.

 

Kan jeg konkurrere om flere premier samtidig?

 

Det er mulig å konkurrere om flere premier samtidig. De poengene du har vunnet gjennom spill vil bli registrert per tjeneste.

 

Vil min totale poengsum bli opprettholdt dersom jeg melder meg av?

 

I det momentet du melder deg av konkurransen om en premie, vil din totale poengsum bli opprettholdt, og du vil fortsatt ha en mulighet til å vinne denne premien. Poengene lagres inntil konkurransen avsluttes.

 

Hvem står bak dette spillet?

 

C-traffic B.V www.c-traffic.com , hjemmehørende i Amsterdam, Nederland, promoterer dette spillet.

 

Hvordan kan jeg kontakte dere?

 

Dersom du har spørsmål eller kommentarer, kan du sende en e-post til [email protected]

 

Du kan også nå oss på telefon 80069966.