Vinnere

Johnny Stjernstr�m – 8 february 2013

Mari Karlsen – 8 february 2013

Kirsti Aud Ask Stie- 8 february 2013