Kampanie

Kupony (supermarkety) 30-4-2017 o 23.59
Małe elektroniki (telefony, tablety) 30-4-2017 o 23.59

Małe elektroniki (telefony, tablety, PokémonGO PLUS) 28-12-2016 o 23.59 (zamykany)

Kupony (supermarkety, benzynowe i uroda) 1-7-2016 o 23.59 (zamykany)
Małe elektroniki (telefony, tablety, PokémonGO PLUS) 1-7-2016 o 23.59 (zamykany)

C-traffic zastrzega sobie prawo do zastapienia wybranego produktu podobnym produktem bez wczesniejszego powiadamiania.