นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์และแว็บไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่าเว็บไซต์”) นี้เป็นเจ้าของและดำเนินงานโดย Conversion Traffic B.V. (“ผู้ให้บริการ”, ( หรืออาจใช้คำว่าเรา” “พวกเรา” “ของเรา”) ถ้าคุณใช้เว็บไซต์และบริการ (ที่ระบุไว้ด้านล่าง) ก็เท่ากับว่าคุณได้ยินยอมที่จะให้เราเก็บและใช้ข้อมูลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถ้าคุณไม่ยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณก็จะไม่มีสิทธิใช้บริการต่างๆที่เราให้ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์หรือบริการ SMS, ข้อมูลและบันเทิงแบบออนไลน์และทางมือถือของผู้ให้บริการ (จะเรียกรวมว่าบริการ”) นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ครอบคลุมถึงการใช้งานเว็บไซต์และบริการต่างๆ อาทิเช่น สิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆทุกรูปแบบที่เป็นการขยายหรือปรับปรุงเพิ่มเติมจากบริการเดิม เช่นการออกฟังก์ชั่นใหม่

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเราขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงต่างๆของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงต่างๆไว้บนหน้านี้ ดังนั้นเราจึงแนะนำให้คุณตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำ ถ้าคุณยังคงใช้บริการหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ก็จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแล้ว

ข้อมูลที่เรารวบรวม

เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนตัว” (คือข้อมูลที่เราสามารถใช้ในการติดต่อคุณ เช่น ชื่อเต็ม ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ MSISDN (หมายเลขเครือข่ายดิจิตอลสำหรับบริการมือถือ) “ข้อมูลทางการเงิน” (เช่น เลขบัตรเครดิต ข้อมูลหรือรหัสผ่านบัญชีธนาคาร) หรือข้อมูลการใช้งานและข้อมูลทั่วไป” (เช่น ข้อมูลที่คุณส่งมาหรือข้อมูลที่เรารวบรวมได้ ที่ถึงแม้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงิน แต่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานอย่างเหมาะสมและการออกบิลของบริการเรา เช่น วันที่เริ่มต้น สิ้นสุด และปริมาณการใช้บริการ ประเภทของบราวเซอร์ที่คุณใช้อยู่ รูปแบบการท่องเว็บและหมายเลขไอพี) ที่เกี่ยวข้องกับการบริการของเรา เราอาจส่งข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการใช้งาน (เรียกรวมว่าข้อมูล”) ให้แก่ผู้ให้บริการมือถือของคุณเพื่อความสะดวกในการเก็บค่าบริการต่างๆ และข้อมูลที่ผู้ให้บริการรวบรวมไว้นี้ก็อาจถูกเก็บหรือประมวลผลในประเทศที่ผู้ให้บริการหรือตัวแทนตั้งอยู่ ถ้าคุณใช้บริการของเรา ก็หมายความว่าคุณต้องยินยอมให้เราส่งข้อมูลออกนอกประเทศคุณได้ ผู้ให้บริการมีสิทธิเก็บข้อมูลต่างๆได้ยกเว้นจะไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือสัญญา

วิธีการใช้ข้อมูลของเรา

เราจะจัดหาคอนเทนต์ข้อมูลหรือบันเทิงแบบออนไลน์หรือทางมือถือจำนวนมากมายหลากหลายรูปแบบผ่านทางบริการของเรา เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณช่วยในการส่งมอบบริการให้คุณและเพื่อบริการลูกค้า เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในการตอบข้อเรียกร้อง ดำเนินธุรกรรมเพื่อการบริการ และส่งข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆของการบริการ รวมถึงส่งรายละเอียดปรับปรุงและการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง SMS; เว้นแต่คุณจะไม่อนุญาต เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับรายการ ผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ หรือบริการต่างๆที่เราเชื่อว่าคุณอาจจะสนใจ (เช่น สื่อโฆษณาในอนาคต) หรือเพื่อจุดประสงค์อื่นที่เราอาจเปิดเผยให้คุณทราบเพิ่มเติมในอนาคต นอกจากนี้เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อติดต่อเรื่องการใช้งานเว็บไซต์ บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงต่างๆเช่น นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะ หรือนโยบายและข้อตกลงอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อคุณและการใช้เว็บไซต์หรือบริการของเรา นอกจากนี้เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากคุณเพื่อการปรับปรุงคอนเทนต์และรูปแบบของเว็บไซต์เรา หรือเพื่อจุดมุ่งหมายภายในอื่นๆ

นอกจากผู้ให้บริการของเราและคู่สัญญารายอื่นที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บริษัทโฆษณาและหุ้นส่วนทางธุรกิจรายอื่นๆ ซึ่งบุคคลเหล่านี้อาจติดต่อคุณเรื่องผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขา และพวกเขาอาจต้องการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่ทางเราเชื่อว่าคุณอาจสนใจ ในบางเขตพื้นที่นั้นไม่อนุญาตให้เราส่งโฆษณาทาง SMS โดยที่คุณยังไม่ได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้ง ดังนั้นข้อความข้างต้นจึงไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

 ในกรณีที่คุณประสงค์จะไม่ให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่บริษัทโฆษณาหรือหุ้นส่วนธุรกิจรายอื่นเพื่อเป้าหมายทางการตลาด ก็ให้คุณระบุความประสงค์นี้ได้เวลาที่คุณให้ข้อมูลส่วนตัวกับเรา ในกรณีที่คุณเปลี่ยนใจภายหลัง คุณก็สามารถส่งอีเมล์มายังอีเมล์แอดเดรสที่เราได้แจ้งให้คุณทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือทางบริการของเรา แล้วเราก็จะทำตามความประสงค์นั้น ควรสังเกตว่าการลบข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ (Preferences) นั้นจะไม่มีผลในทันที และจะมีผลก็ต่อเมื่อมีการดำเนินการสื่อสารในอนาคตเท่านั้น

เราจะใช้ข้อมูลแบบไม่ส่วนตัว เพื่อจุดประสงค์ภายใน และเพื่อช่วยเราในการจัดการบริการและการติดต่อกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลแบบไม่ส่วนตัวในรูปแบบที่ประมวลผลแล้วแก่บุคคลภายนอก เพื่อแสดงภาพของแนวโน้มและรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลแบบไม่ส่วนตัวในการปรับตั้งและปรับแต่งคอนเทนต์ของบริการที่เราให้แก่คุณ เรายังส่งโฆษณาตามคำค้นที่คุณใส่ลงไป และเรายังอาจผสมข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณเข้ากับข้อมูลของบุคคลภายนอกหรือข้อมูลสาธารณะอื่น

 เวลาที่คุณลงชื่อในบริการหรือใช้ฟีเจอร์ต่างๆของบริการ เราจะเก็บข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือและชื่อผู้ให้บริการมือถือของคุณเอาไว้ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการจะถูกส่งบิลไปยังแอคเคาท์บริการโทรศัพท์มือถือของคุณโดยตรง ถ้าคุณซื้อบริการนี้ก็เท่ากับคุณยินยอมให้เราเปิดเผยหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณแก่ผู้ให้บริการของเราและบุคคลภายนอกอื่นตามที่เราเห็นว่าจำเป็นต่อการดำเนินธุรกรรมของคุณ ตัวอย่างบุคคลภายนอกเหล่านี้ได้แก่ผู้ให้บริการมือถือที่เป็นผู้ดำเนินธุรกรรมดังกล่าว

เราอาจให้คู่สัญญาภายนอกช่วยเหลือเราในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการให้บริการและการดำเนินงานต่างๆแทนเรา อาทิเช่นการอนุญาตให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับบิลค่าโทรศัพท์มือถือ และเราอาจจะเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่คู่สัญญาเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้ให้บริการถูกขาย รวมกิจการกับบริษัทอื่น หรือล้มละลาย ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดที่เราเก็บได้จากคุณก็อาจถูกส่งต่อไปยังบุคคลภายนอกโดยเป็นผลมาจากการโอนทรัพย์สินหรือการล้มละลาย นอกจากนี้เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณในกรณีที่เราเห็นว่าจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือปกป้องผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการรายอื่น

คุ้กกี้ (Cookies)

เพื่อสร้างความพอใจของคุณในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้คุ้กกี้บนเว็บไซต์นี้ คุ้กกี้คือตัวเลขหรือตัวอักษรสำหรับระบุตัวตนที่เราส่งไปยังฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์คุณผ่านทางเว็บบราวเซอร์ เพื่อทำให้ระบบของเราสามารถจดจำบราวเซอร์ของคุณและสามารถให้บริการฟีเจอร์ต่างๆได้ คุ้กกี้ไม่สามารถบอกให้เราทราบอีเมล์แอดเดรสหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆของคุณได้ ยกเว้นแต่คุณจะเจตนามอบข้อมูลดังกล่าวให้เราเอง ยกตัวอย่างเช่น การลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตามเมื่อคุณกลายเป็นลูกค้าของเราและให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลนี้ก็อาจมีการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เก็บอยู่ในคุ้กกี้ได้

เราใช้คุ้กกี้เพื่อเรียนรู้การใช้งานเว็บไซต์ และเพื่อปรับปรุงคอนเทนต์และข้อเสนอต่างๆของเว็บไซต์เรา ตัวอย่างเช่นเราอาจใช้คุ้กกี้เพื่อปรับแต่งเว็บเพจหรือแว็บเพจให้เข้ากับตัวคุณ (เช่น เว็บของเราอาจจำคุณได้เวลาที่คุณกลับเข้ามาใช้งานอีกครั้ง) คุณมีสิทธิที่จะปรับแต่งบราวเซอร์ของคุณให้ไม่รับคุ้กกี้จากเราหรือเว็บไซต์และแว็บไซต์อื่น กรุณาศึกษาเพิ่มเติมที่หัวข้อวิธีใช้” (Help) ของบราวเซอร์คุณ อย่างไรก็ตามการเข้าใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์เรานั้นอาจจำเป็นต้องใช้คุ้กกี้หรือเครื่องมือแบบเดียวกับคุ้กกี้ และคุณก็ควรรับทราบว่าการปิดการใช้งานคุ้กกี้นั้นอาจทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคอนเทนต์บางส่วนของเว็บไซต์เราได้

คอนเทนต์เฉพาะผู้ใหญ่

บริการของเราหรือเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีเป้าหมายให้เยาวชนใช้ เรามิได้มีเจตนาจะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวใดๆที่ส่งมาโดยผู้ใช้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหน้าและเงื่อนไขของเรา.

ลิงค์ต่างๆ

เว็บไซต์นี้อาจประกอบด้วยลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแว็บไซต์อื่น ผู้ให้บริการไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์หรือแว็บไซต์เหล่านั้นได้ และก็ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความพร้อมใช้งานของเว็บดังกล่าว รวมถึงคอนเทนต์ โฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือสื่อข้อมูลอื่นๆที่อยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้น ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ต่อความเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้บริการเว็บดังกล่าว คุณต้องแบกรับความเสี่ยงในการใช้บริการและเข้าถึงเว็บไซต์ในลิงค์ รวมทั้งคอนเทนต์ที่อยู่ในเว็บเหล่านั้นแต่เพียงผู้เดียว

ความปลอดภัย

การปกป้องข้อมูลของคุณนั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา เราใช้เทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลคุณ แต่โชคร้ายที่เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าการส่งข้อมูลต่างๆผ่านอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายมือถือนั้นจะปลอดภัย 100% เต็ม ดังนั้น แม้ว่าเราจะเอาใจใส่อย่างจริงจังในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ แต่เราก็ไม่สามารถยืนยันหรือรับประกันในความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณส่งมาหาเราหรือส่งผ่านเรา

การเข้าถึงข้อมูลของคุณ

ผู้ให้บริการจะเปิดโอกาสให้คุณตรวจทานและลบข้อมูลส่วนตัวที่คุณส่งให้แก่เรา รวมทั้งเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆได้ คุณสามารถส่งอีเมล์มายังแอดเดรสที่ระบุไว้ในเว็บไซต์และ/หรือผ่านทางบริการของเรา ให้แจ้งว่าคุณต้องการลบข้อมูลของคุณออกจากฐานข้อมูลของเราถ้าคุณประสงค์ที่จะไม่รับการติดต่อจากเรา จากบริษัทโฆษณาอื่น หรือจากหุ้นส่วนทางธุรกิจรายอื่น; การลบข้อมูลหรือการยกเลิกการรับข้อมูลจากผู้ให้บริการหรือบุคคลภายนอกนั้นเป็นเพียงการลบข้อมูลเฉพาะในฐานข้อมูลของเราที่เก็บไว้เพื่อดำเนินการสื่อสารในอนาคตกับผู้ให้บริการและบุคคลภายนอกเท่านั้น การลบข้อมูลดังกล่าวนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่ถูกเก็บไว้แล้วหรือถูกเปิดเผยให้บุคคลภายนอกไปแล้ว ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คุณจะต้องติดต่อกับบุคคลภายนอกเองซึ่งเขาอาจติดต่อคุณโดยตรงเพื่อลบข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เขาใช้ในการติดต่อคุณ

การติดต่อเรา

กรุณาติดต่อเราหากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด กันยายน 2016.