ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป

บทความ 1 – การบังคับใช้
1.1 ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปที่ระบุด้านล่างนี้ ( “ข้อตกลงและเงื่อนไข”) ที่เป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดและการทำธุรกรรมภายใต้การให้บริการ (ดิจิตอล) บริการ (ออนไลน์) โดย Conversiontraffic B.V.(“ผู้ให้บริการ”) ผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการการสื่อสารของอุปกรณ์(“ดำเนินการ”) กับผู้ซึ่งผู้ใช้มีการสมัคร ( “โมบายสมัครสมาชิก”) หรือสัญญาการชำระล่วงหน้า-โดยไม่คำนึงถึงหรือไม่บริการเหล่านี้มีการอธิบายไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข. การบริการ (ดิจิตอล) โดยผู้ให้บริการอาจรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เกมข้อความเสียงและ / หรือไฟล์รูปภาพและ / หรือที่คล้ายกันบริการ (“บริการ”) ที่มีการจัดดำเนินการผ่านทางเครือข่ายโดยการบริการข้อความสั้น ( “ทาง SMS”) ทั่วไป Packet วิทยุบริการ (“GPRS”) สร้างบริการที่สาม (“3G”) WAP หรือวิธีอื่น.

1.2 ในเงื่อนไขการให้บริการนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดจนกว่าจะได้รับ อนุญาตเป็นรายลักษณ์อักษรในกรณีพิเศษ จากทาง บริษัท Conversiontraffic B.V. เท่านั้น.

บทความ 2 – การจัดส่งข้อความบริการ
2.1 เมื่อมีผู้บริโภคร้องขอ ในบริการ ข้อความ จาก บริษัท Conversiontraffic B.V. ฝ่ายบริการก็จะส่งข้อความนั้นผ่านเครือข่าย ของผู้ให้บริการระบบมือถือนั้น.

บทความ 3 – ข้อกำหนดและเงื่อนไข
3.1 เมื่อกำหนดส่งคำหลักที่เป็นรหัสแล้ว ผู้ใช้จะได้รับข้อความต้อนรับที่กำหนดแจ้งถึงการลงทะเบียนประสบความสำเร็จสำหรับบริการข้อความแล้ว. ภายหลัง ผู้ใช้จะได้รับข้อมูล SMS รายวันทาง SMS

3.2 บริการนี้เป็นบริการการสมัคร. ผู้ใช้จะยังคงลงทะเบียนผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้ยกเลิกการเป็นสมาชิกจากบริการ.

3.3 ผู้ใช้จะต้องมีอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์. หากคุณไม่ได้บุคคลที่รับผิดชอบต่อการชำระเงินที่เรียกเก็บเงินหรือเคลื่อน ที่ภายใต้ 18 ปีกรุณาขอรับอนุญาตจากผู้ชำระเงินของเคลื่อนที่ใบเสร็จพ่อแม่ผู้ปกครอง, นายจ้างก่อนการสมัครและ / หรือเข้าร่วมในบริการ. การสมัครและ / หรือเข้าร่วมในการให้บริการของผู้ให้บริการถือว่าผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ที่จำเป็นยินยอมหรือความเห็นชอบจากผู้ชำระเงินของ เคลื่อนที่ใบเสร็จผู้ปกครองหรือผู้ปกครอง.

3.4 ค่าใช้จ่ายในการสมัครใช้บริการที่คุณเลือกตามที่กล่าวถึงในการโฆษณาของบริการซึ่งผู้ใช้สมัครสมาชิก. ความถี่ของการบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่คุณเลือกที่คุณได้สมัคร. โปรดทราบว่าการส่งข้อความที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมถึงมาตรฐานทาง SMS, GPRS หรือ 3G ภาษีตามที่ระบุในมือถือของคุณโดยโอเปอเรเตอร์แล้ว สำหรับทุกข้อความที่ส่งมาตรฐานข้อความภาษีที่อาจใช้. ภาษีต่างๆเหล่านี้สามารถดำเนินการต่อโอเปอเรเตอร์. โปรดติดต่อผู้ดำเนินการโอเปอเรเตอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าใช้จ่ายโดยทางเขา.

3.5 ผู้ที่ใช้สามารถยกเลิกการบริการโดยส่งข้อความหยุดไปที่รหัส (เช่นทาง SMS ถึง 33388). อีกวิธีหนึ่งในการยกเลิกการสมัครคือติดต่อเราทางบริการลูกค้าด้วยการโทรศัพท์ หรือ e-mail. ควรให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณทุกครั้งที่ติดต่อ. ติดต่อข้อมูลสามารถดูได้ในเว็บไซต์ ‘ติดต่อ’.

บทความ 4 – ค่าใช้จ่าย
4.1 ข้อเสนอหรือที่กล่าวถึงในโฆษณาหรือใน www.cool4mob.com (“เว็บไซต์”) โดยเข้าร่วมเว้นแต่จะระบุอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร.

4.2 ทุกข้อความที่ส่งและรับจากผู้ให้บริการมาตรฐานค่าใช้จ่ายในการส่งข้อความข้อความที่กำหนดขึ้นโดยให้บริการระบบอาจจะใช้. ผู้ใช้จะจ่ายทุกข้อความที่ได้รับและบางครั้งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับทุกข้อความที่ส่ง.

4.3 ในเว็บไซต์นี้ผู้ใช้จะพบว่าค่าใช้จ่ายสำหรับแหล่งข้อมูลที่นำเสนอบริการ. ในกรณีปกติของการสมัคร, ค่าใช้จ่ายจะถูกหักบัญชีต่อผู้ใช้ของบัญชีโดยโอเปอเรเตอร์; ในกรณีของการชำระเงินของการใช้แบบบัตรเติมเงินสมัคร, ค่าใช้จ่ายจะถูกหักออกจากผู้ใช้ของเครดิตยอดเงิน. ผู้ใช้จะแสดงให้สิทธิ์ของเขาอย่างชัดแจ้งหรือเธออนุมัติสำหรับการเรียกเก็บเงินและมอบหมายเพื่อการชำระเงินเต็มจำนวนที่เกิดขึ้นจากการสมัครให้บริการ.โดยความยินยอมทั้งสองฝ่ายสามารถชำระเงินค่าบริการโดยวิธีอื่น (เช่นบัตรเครดิต).

บทความ 5 – ราคาการเปลี่ยนแปลง
5.1 ผู้ให้บริการมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงใดๆและค่าใช้จ่ายบนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงจะถือว่ายอมรับโดยผู้ใช้ถ้าสิ้นสุด-ต่อผู้ใช้ที่จะใช้หรือสมัคจะให้บริการของข้อความหลังจากวันที่เปลี่ยนราคาที่จะดำเนิน.

บทความ 6 – การยกเลิกการใช้บริการ
6.1 การยกเลิกการรับข้อความ สามรถแจ้งไปทางเว้ปไซท์ได้

6.2 ให้เป็นที่เข้าใจว่าการยกเลิกบริการผู้ใช้บริการจะได้รับข้อความเป็น (sms) เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้ทำการยกเลิกแล้ว ข้อความยืนยันการยกเลิกอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเป็นจำนวยเล็กน้อยไม่มากเท่า กับข้อความทั่วๆไป
อาจยุติข้อความบริการทั้งหมดทันทีหากผู้ใช้อยู่ในกรณีนี้
(a) ผู้ใช้บริการไม่สามารถจ่ายค่าบริการภายในกำหนดเวลาที่แจ้วไว้ตามที่เขา/เธอ ได้ทำการสมัครสมาชิกไว้กับผู้ให้บริการระบบมือถือ
(b)บริษัทConversiontraffic B.V. ก็มีเหตุผลที่จะถือได้ว่าผู้ใช้บริการได้กระทำการฝ่าฝืนข้อตกลงในการใช้ หรือมีความต้องการที่จะทำอย่างนั้นโดยผู้ให้บริการเครือข่าย อย่างนี้ ทาง บริษัท อาร์ Conversiontraffic B.V. อาจทำการยกเลิกบริการข้อความทั้งหมดทันที
(c) ระเบียบกฎหมายใดๆ กฎเกณฑ์ คำสั่ง หรือหน่วยงานของรัฐกระทำการใดๆที่แสดงส่วนหนึ่งส่วนใดของการบริการมีข้อความผิดกฎหมาย
(d) ผู้ใช้ใช้บริการของข้อความทำให้เสียหรือคุกคามเพื่อทำให้เสียความน่าเชื่อถือหรือเสียการงานของเครือข่ายผู้ให้บริการ.

6.3 บริษัท Conversiontraffic B.V. จะไม่รับผิดขอบในเรื่องที่เกี่ยวกับ ผู้ใช้บริการ และ /หรือ บุคคลที่สามจากการยกเลิกบริการ.

บทความ 7 – ทรัพย์สินทางปัญญา
7.1 ยกเว้นเสียว่าได่ระบุในสิทธิบัตร ข้อตกลง เครื่องหมายการค้า สิทธิต่างๆ กฎหมายลิขสิทธิ์ต่างๆ ได้มีอยู่ในหน้าของหน้าบริการ หรือหน้าเวบไซต์. บริษัทConversiontraffic B.V. มีเดียว ส่งข้อความโดยจำกัด ไม่จำเพาะเจาะจง ไม่สามมารถโอนให้กันได้ จำกัดการเรียกคืนอย่างเหมาะสม การได้รับ และ/หรือ การแสดงของข้อความ

7.2 ทางบริษัทให้สิทธิ์การสิ้นสุดกับผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียวและไม่สามารถโอนได้และสิทธิเพิกถอนได้ในการใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดและ / หรือดูข้อความบริการ.

7.3 อีกนัยหนึ่งอย่างน้อย ความปรารถนาที่จะแจ้งโดยบริษัท Conversiontraffic B.V. ว่า ผู้ใช้บริการไม่ได้รับอนุญาตให้ ทำการแก้ไขโอนสิทธิ์ จำหน่ายจ่ายแจก ขาย หรือ คิดประดิษฐ์แยกส่วนผลิตภัณฑ์ จาก หรือ ใช้การดาวน์โหลด และหรือ ได้รับจากบริการข้อความ นอก อื่นๆนอกจากนั้น เป็นการแสดงความประสงค์ของทั้งสองฝ่าย

7.4 ค่าเสียหายของผู้หยุดใช้และถือว่าไม่เป็นอันตรายที่ผู้ให้บริการการเจ้าหน้าที่กรรมการพนักงานซัพพลายเออร์และบุคคลที่สาม
ข้อมูลที่ให้และรับหนี้สินที่ผู้ให้บริการการเจ้าหน้าที่กรรมการพนักงานซัพพลายเออร์และบุคคลที่สาม ข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการในผลของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สาม,
การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปนี้เกิดขึ้นจากการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือประพฤติบนเว็บไซต์.

7.5 ค่าเสียหายที่เกิดและมีผลเนื่องมาจากการฝ่าฝืนกฎหมายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อันเกิดแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่ สามทางบริษัท Conversiontraffic B.V. จะเป็นผู้รับผิดนั้น ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปหรือข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาตให้บริการที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการหรือข้อความประพฤติบนเว็บไซ้ต

บทความ 8 – ความรับผิดชอบ
8.1 ผู้ใดที่เข้ามาใช้บริการ ข้อความ และ เว้ปไซท์ ของ บริษัท Conversiontraffic B.V. ต้องยอมรับความเสี่ยงเอง ทางบริษัทฯได้พยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะให้แน่ใจได้ว่าจะไม่ถูกรบกวน หรือ เกิดการหยุดชงัก ในการใช้บริการ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อความ หรือ การดาวน์โหลดที่ ต้องการจะสามารถ ทำการดาวน์โหลด และ/หรือ แสดงได้ อาจเกิดการ หยุดชงัก และ ผิดพลาดได้

8.2 สิ่งที่ควรรับทราบสำหรับผู้ที่ใช้ บริการเทคโนโลยีทางการสื่อสารแบบมือถือ นั้นเป็นเพียง ผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อความทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งหน้าที่หลักๆคือการที่สร้าง และดูแล ความสามารถและคุณภาพของการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย ถึงแม้ว่า บางครั้ง อาจจะไม่สม่ำเสมอ ในทุกสถานที่ และหรือ ตลอดเวลา นั่นหมายความว่าข้อความที่ได้รับอาจจะชัดเจนอย่างมาก หรือไม่ชัดเจน หรืออาจมีการติดขัดชั่วคราว นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควาบคุมได้หลายประการ เช่น อยู่ในอุโมงค์ อยู่ไกล้ภูเขา หรือ อยู่ใกล้สิ้งปลูกสร้างสูงๆ ฯลฯ หรือ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบของผู้ให้บริการเครือข่าย

8.3 ถ้าเมื่อใดก็ได้ที่สิ้นสุดการใช้บริการนี้จะไม่มีทางใดที่นำไปสู่สิทธิ์ที่จะลดลงของค่าใช้จ่ายสำหรับบริการข้อความใดๆที่ต้องมีการชำระเงินในก่อนหน้านั้น

8.4 ถ้าเมื่อใหร่ก็ตามผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการอันสามารถเป็นเหตุให้สมควร ลดค่าบริการลง และไม้การชดใช้ค่าเสียหายที่จ่ายมาก่อนหน้า และสมควรรับผิดชอบตามกฎหมายต่อความเสียหายชนิดใดๆที่เกิดขึ้น แต่ไม่รวมถึง ความเสียหายที่เกิดจากผลของการติดเชื้อหรือการปนเปื้อนของอุปกรณ์ฮาร์ทแวร์ และ/หรือ ซอพแวร์ จากการที่เข้าไปที่เว้ปไซท์ หรือ การใช้บริการดาวน์โหลดข้อความ รวมทั้ง ฮาร์ทแวร์ และซอพท์แวร์ที่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ นี่จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการซึ่งจะต้องมีมารตรการที่จะหลีกเลี่ยง สมรรถภาพของการทำลายโดยทั่วไป

8.5 แต่กระนั้นก็ตาม ในกรณีข้างบนนั้น จะด้วยเหตุไดก็ตาม บริษัท Conversiontraffic B.V. ย่อมจะชดเชยต่อค่าเสียหารที่เกิดโดยตรงโดยหากมีค่าเสียหาย จำนวนค่าเสียหายที่จะชดใช้ให้จะมีมูลค่าไม่เกินกว่ามูลค่าของบริการข้อความ ตามที่กล่าวอ้าง

8.6 ข้อความต่างในเว้ปไซท์ได้ถูกรวบรวมขึ้นด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทTazoki Pte Ltd ไม่สามารถ การันตีต่อความแน่นอน หรือข้อมูลข้อความโดยทั่วไปได้ บริษัทConversiontraffic B.V. จะไม่ยึดเป็นพันธะสำหรับ ความผิดพลาดใดๆ การละเลยละเว้น ข้อผิดพลาด หรือการเข้าใจผิด ความล่าช้า หรือคำสั่งที่ไม่ถูกต้อง ต่อผู้ใช้อินเตอร์เน็ต

8.7 ผู้ใช้บริการจะไม่ส่งไวรัสหรือข้อความที่มีลักษณะติดต่อได้ ไปที่Conversiontraffic B.V. มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว จะส่งตรงไปยัง ผู้ส่งข้อความ นั้น

8.8 การบริการมีวัตถุประสงค์ของการบันเทิงเท่านั้นและข้อมูลที่ระบุไม่ได้เป็นมืออาชีพ โดยไม่คำนึงถึงคำแนะนำไม่ว่าจะเป็นทางการเงิน, ความรัก, การจัดการหรือข้อมูลอื่นๆหรือการเสนอแนะ. หากคุณต้องการคำแนะนำที่ถูกต้องโปรดขอคำแนะนำจากมืออาชีพและไม่พึ่งพาอาศัย ข้อมูลที่มีให้โดยผู้ให้บริการ.

บทความ 9 – ตัวเลือกทางกฎหมาย
9.1 การใช้บริการข้อความ ข้อตกลงสัญญา และ เว้ปไซท์จะอยู่ในอำนาจภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว
การล้มเหลวของผู้ให้บริการเพื่อการอบังคับใช้สิทธิหรือบทบัญญัตินี้ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับข้อความบริการจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิดังกล่าวสิทธิหรือบทบัญญัติ หากบทบัญญัติของข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปได้พบโดยศาล มีอำนาจตัดสินให้ถือเป็นโมฆะ แต่กระนั้นคู่ความเห็นด้วยกับศาลในการเตรียมการทางกฎหมายอย่างเต็มที่และบทบัญญัติอื่นๆของข้อตกลงและเงื่อนไขยังคงอยู่ในเต็มที่

9.2 การโต้แย้งใดๆต้องทำต่อหน้าศาลในประเทศไทยเท่านั้น

บทความ 10 – ข้อกำหนดท้ายสุด

10.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีให้ดูทางบริษัดจัดให้และสำเนาจะมีการจัดฟรีเมื่อคำขอ.

10.2 ให้ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงนี้ทั่วไปข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับข้อความบริการในบางโอกาส. การเปลี่ยนแปลงจะได้รับแจ้งการสิ้นสุดโดยการโพสต์ในเว็บไซต์. การเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้จะถือว่าการได้รับการยอมรับหากสิ้นสุดการใช้แล้ว การดำเนินการต่อเพื่อใช้บริการหรือดาวน์โหลดหลังจากระยะเวลาที่ระบุวันก็จะสนับสนุน